Kansen voor West 2014 - 2020

Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de 4 Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de 4 grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Deze 8 hebben voor de 2e keer gezamenlijk een programma gemaakt om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. Dit gebeurt door het geven van subsidies aan met name het bedrijfsleven in de regio. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het programma Kansen voor West richt zich op 2 hoofdthema’s: 'innovatie bij het mkb' en 'koolstofarme economie.'

Logo Kansen voor West

Innovatie mkb

De 1e prioriteit is het stimuleren van hoogwaardige innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb). Samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen is daarbij een pré. De provincie zet in op cross-overs tussen topsectoren en nichemarkten. Op kansenvoorwest2.nl leest u wat binnen dit programma onder cross-over wordt verstaan.

Koolstofarme economie

De 2e prioriteit is koolstofarme economie, met als belangrijkste doelstelling de uitstoot van CO2 te reduceren. Wij steunen kansrijke projecten, die zich richten op maatschappelijke vragen zoals het terugdringen van CO2, het gebruik van alternatieve energie en energiebesparing. Een deel van het antwoord ligt in het bundelen van vraag en het organiseren van lokale partnerschappen.

Voorbeeld succesvol project Kansen voor West 2007-2013

Het project EnergieRijk heeft in de vorige programmaperiode 2007-2013 een EFRO-subsidie ontvangen en deze succesvol ingezet voor innovaties op het gebied van duurzame energie. Projectleider Rommie van der Weide van ACRRES vertelt in een in een YouTube-video wat het project EnergieRijk heeft opgeleverd. U kunt ook de gehele uitzending van ‘Europa werkt’ over het project 'EnergieRijk' terugkijken op YouTube.

Subsidie aanvragen en meer informatie

Heeft u een projectidee in Flevoland voor het Kansen voor West-programma? Meer informatie over het Kansen voor West-programma vindt u op de website kansenvoorwest2.nl.

Europese vlag Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling