Groot onderhoud bruggen en sluizen

De 13 bruggen en 11 sluizen die provincie Flevoland bedient zijn verouderd. Daarom knappen we al onze 13 bruggen en 11 sluizen op. Na de opknapbeurt kunnen de bruggen en sluizen weer heel wat jaren mee. Maandag 10 januari 2022 beginnen we met het opknappen van de Voorstersluis in Kraggenburg.

Wat gaan we doen?

Het opknappen van de 13 bruggen en 11 sluizen valt binnen het project ‘Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen’. Dit project gaat ongeveer 60 miljoen euro kosten. Onze oudste bruggen en sluizen zijn al 75 jaar. Nu is het tijd voor een grote opknapbeurt. Eind 2023 moet het project afgerond zijn. In het project gaan we onder andere het volgende doen:

  • Het bediensysteem vervangen.
  • Het bediensysteem zorgt ervoor dat de brug of sluis open- en weer dichtgaat.
  • Elektronische installaties vernieuwen Sluisdeuren vervangen of helemaal opknappen.
  • Het beweegbare gedeelte van de brug (de brugval) vervangen of opknappen Steigers en remmingwerken vervangen of opknappen. Remmingwerken zijn houten constructies in het water bij een brug of sluis. Remmingwerken helpen schepen om veilig door de sluis of onder de brug te komen.
  • We repareren beschadigd beton schilderwerkzaamheden.

Sinds 2014 bedienen we onze bruggen en sluizen op afstand. Dat doen we vanuit het provinciehuis in Lelystad. De bediening van de bruggen en sluizen is nu voor elke brug en sluis anders. Bij de opknapbeurt krijgen alle bruggen en sluizen hetzelfde bediensysteem. Daardoor wordt het bedienen makkelijker en veiliger. Ook storingen kunnen sneller opgelost worden.

Omleidingsroutes

We willen wegen en vaarwegen zoveel mogelijk bereikbaar houden tijdens de onderhoudswerkzaamheden. Daarom maken we omleidingsroutes. We werken hierbij samen met bedrijven, inwoners en hulpdiensten zoals de brandweer. Houd onze website en sociale mediakanalen zoals Twitter in de gaten voor meer informatie over omleidingsroutes.