We werken aan de Vaartsluis van 18 september tot en met 16 november 2023. Dit levert overlast op voor scheepvaart, fietsers en voetgangers en de bereikbaarheid (via het water) van bedrijventerreinen Almere Buiten en Trekkersveld.

Fietsers en voetgangers

Tijdens de renovatie van de Vaartsluis is de oversteek voor fietsers en voetgangers via de sluisdeuren niet mogelijk, waardoor er geen doorgaande route is van het Wilgenpad naar de Vaartsluisweg en vice versa. Dit geldt voor de gehele periode van 18 september tot en met 16 november.

Scheepvaart

De Vaartsluis is voor de scheepvaart tijdens de renovatiewerkzaamheden volledig gestremd van 23 september tot en met 15 oktober. Van 18 september t/m 22 september en van 16 oktober tot en met 16 november is beperkte doorvaart mogelijk op afspraak en in overleg.

Beperkte doorvaart op aanvraag

Zowel de Zuidersluis als de Vaartsluis is gedurende twee periodes niet geheel gestremd. Er zijn er beperkte doorvaartmogelijkheden op aanvraag. Voor deze aanvragen gelden de volgende spelregels:

  1. Aanmelden van een doorvaartverzoek kan vanaf 1 september via e-mail bruggenensluizen@flevoland.nl of van maandag t/m donderdag (onder katooruren) via telefoonnummer 06-27 06 13 15.
  2. Aanvragen minstens 5 werkdagen van te voren indienen
  3. Aanvragen van beroepsvaart krijgen voorrang op recreatievaart.
  4. Aanvragen worden zoveel mogelijk gecombineerd.

Bereikbaarheid bedrijventerreinen

De stremmingen van de Zuidersluis en de Vaartsluis hebben consequenties voor de bereikbaarheid (via het water) van de bedrijventerreinen Almere Buiten en Trekkersveld bij Zeewolde.

Almere Buiten

Almere Buiten is tijdens de stremming van de Zuidersluis en/of de Vaartsluis, gedurende drie periodes alleen bereikbaar via de route Noordersluis (Lelystad) en de Lage Vaart. Dit geldt overigens niet voor zeilboten. Het gaat om de periodes:

  • 29 augustus tot en met 8 september met een mogelijke uitloop tot en met 13 september
  • 23 september tot en met 15 oktober
  • 30 oktober tot en met 19 november

Trekkersveld

Het bedrijventerrein Trekkersveld is in de periode dat de Zuidersluis en de Vaartsluis gestremd zijn (van 16 oktober tot en met 16 november) ook per schip niet bereikbaar. Het bedrijventerrein is van 29 augustus tot en met 8 september (of bij mogelijke uitloop 13 september) en van 17 november tot en met 12 december bereikbaar via de omvaarroute Noordersluis en Vaartsluis.