Naast de werkzaamheden aan de Ganzenweg-Knardijk vergroten wij in samenwerking met Natuurmonumenten de biodiversiteit en landschappelijke variatie in het Harderbos. Over een lengte van 2,2 kilometer wordt een oever van de Hoge Dwarsvaart afgegraven en legt provincie Flevoland een natuurvriendelijke oever aan.

Voordelen

Deze natuurvriendelijke oevers verbeteren en versterken de robuustheid in het gebied en bestaan uit paaibaaien, moerasbos, zoete plassen en geulen. Ook krijgen (water-) flora en fauna meer kansen voor opgroeien en voortplanten, wat leidt tot een betere waterkwaliteit.

Planning

De werkzaamheden duren tot eind 2022. Tijdens de werkzaamheden is het voor fietsers niet mogelijk om gebruik te maken van de route van fietsknooppunt 64 naar 03 en omgekeerd. De omleiding voor fietsers wordt op borden aangegeven en gaat via de Karekietweg.