Waar de weg precies komt te liggen moet nog worden gekozen. Wel is duidelijk dat de nieuwe weg moet komen in het gebied tussen de aansluiting Domineesweg/A6 en de Staartweg, aan de oostkant van Urk. Dit gebied waar de toekomstige weg mogelijk komt te liggen, noemen we het zoekgebied.