Het kruispunt van de Herman Gorterweg met de Hogering gaat ingrijpend veranderen: het verkeer op de Hogering rijdt vanaf 2023 door een tunnelbak onder het kruispunt door. Op dinsdag 19 januari 2021 starten de grootschalige werkzaamheden voor het bouwen van deze tunnelbak. De Herman Gorterweg gaat hierdoor twee jaar dicht. U krijgt te maken met hinder en omleidingsroutes.

Wat gaan we doen?

Bouwen tunnelbak

Op dinsdag 19 januari 2021 om 20.00 uur starten de werkzaamheden. Allereerst wordt de bypass aangelegd. Daarna wordt het huidige kruispunt verwijderd. Om de tunnelbak te maken wordt een bouwkuip gemaakt met behulp van damwanden en ankers. Uit de bouwkuip wordt de grond ontgraven en daarna de fundering aangebracht. Vervolgens wordt het beton gestort om de tunnelbak te maken. De tunnelbak wordt voorzien van een pompkelder zodat het regenwater kan worden afgevoerd. Als de tunnelbak is aangelegd, bouwen we de twee landhoofden. De landhoofden staan op het uiteinde van de Herman Gorterweg en Neonweg en ondersteunen - samen met het tussensteunpunt - de brug die over de tunnelbak komt en de wegen met elkaar verbindt. Tot slot wordt de tunnel afgewerkt met o.a. geluidsabsorberende wanden en worden leuningen op het brugdek geplaatst.

Parallelbanen en wisselbaan

Na de werkzaamheden aan de tunnelbak worden de parallelbanen aangelegd die de Literatuurwijk straks met de Hogering verbinden. In de definitieve situatie, dus vanaf 2023, kan het verkeer vanuit de Literatuurwijk niet meer de wisselbaan van de A6 op. Verkeer vanaf de Herman Gorterweg rijdt eerst op een parallelbaan en voegt pas ter hoogte van de Audioweg in op de hoofdrijbaan van de Hogering. Dat is voorbij de oprit van de wisselbaan. Hiervoor is gekozen, omdat het verkeer anders op een zeer korte afstand, drie rijstroken moet oversteken om naar de wisselbaan te gaan. Dit leidt tot gevaarlijke situaties. Verkeer vanaf de Hollandsedreef voegt wel direct in op de hoofdrijbaan van de Hogering en kan dus gebruik maken van de wisselbaan.

Aanpassen geluidsscherm

Om de Hogering te kunnen verbreden is het noodzakelijk om extra geluidswering aan te brengen voor de bewoners van de Literatuurwijk. Het bestaande geluidsscherm langs de Literatuurwijk wordt daarom uitgebreid en verhoogd. We volgen hierbij het ontwerp van het al bestaande geluidsscherm richting de A6: met van onder naar boven een grondwal, een schanskorf met stenen en een glazen scherm bovenop. De wal ter hoogte van industrieterrein Gooisekant wordt met een meter verhoogd.

Aanpassen Bastion

Ook het Bastion wordt aangepast om de geluidswerende functie te verbeteren. Het Bastion blijft behouden als een ‘robuuste entree’ naar de Literatuurwijk, maar de vormgeving wordt meer symmetrisch: de wanden lopen straks in één lijn door met de Hogering en maken pas bij de Herman Gorterweg een scherpe knik richting de Literatuurwijk. Ook wordt het Bastion verhoogd. Het Schrijfkanon blijft behouden, maar wordt op een nieuwe plek geplaatst zodat het Schrijfkanon het geluidsscherm niet meer onderbreekt.

Wat merkt u ervan?

Naast de afsluiting van de Herman Gorterweg zult u ook andere hinder van de werkzaamheden ervaren.

Hinder: geluid en trillingen

U zult te maken krijgen met geluids- en trillingshinder. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn bij het weghalen (frezen) van het asfalt op het kruispunt en het plaatsen van de damwanden voor de tunnelbak. Daarnaast moeten palen geheid worden voor de tunnelbak, het nieuwe geluidsscherm en het Bastion. Aannemer Gebr. Van der Lee houdt zich hierbij aan de gestelde normen en zal de hinder van zowel het geluid als voor de trillingen monitoren. Deze werkzaamheden worden opgestart in februari en duren tot na de zomer.

Meer geluid

Voor de aanpassingen aan het geluidsscherm is het noodzakelijk om zo’n 200 meter van het bestaande geluidsscherm gedeeltelijk af te breken en opnieuw op te bouwen. Ook het Bastion wordt afgebroken. Dat betekent dat er tijdelijk geen geluidsscherm staat tussen de Herman Gorterweg en de Lucebertstraat. Bewoners dichtbij de Hogering krijgen daarom te maken met meer geluid van het verkeer. Het verkeer bevindt zich tijdens deze werkzaamheden overigens wel verder van de wijk af (rijdt over de bypass) en de maximumsnelheid ligt dan op 50 km/u. De werkzaamheden aan het geluidsscherm en het Bastion staan gepland voor heel 2021.

Bomenkap

Door de aanpassingen aan het geluidsscherm en het Bastion is het nodig om een aantal bomen te kappen. Het kappen van de bomen gebeurt naar verwachting in januari 2021.

Download

Infobulletin Hogering Almere Literatuurwijk december 2020

pdf - 3,52 MB
Open de pdf