Voor bewoners en bezoekers van de Literatuurwijk gelden tijdens de afsluiting van de Herman Gorterweg verschillende omleidingsroutes. De omleidingsroutes staan hieronder toegelicht.

Bewoners van de Literatuurwijk noord (rode gebied) en zuid (blauwe gebied) krijgen te maken met omleidingsroutes

Verkeer Literatuurwijk noord (rode gebied): wijk uit

Weggebruikers die zich in het gebied tussen de Jan Campertstraat en de Vondelstraat bevinden, rijden tijdens de afsluiting via een  tijdelijke route de wijk uit: het fietspad bij de A. Roland Holststraat richting de Multatuliweg wordt tot december 2022 ingericht als éénrichtingsweg voor autoverkeer. Vrachtauto’s zijn hier niet toegestaan. Fietsers richting de Multatuliweg maken – samen met de auto’s – gebruik van het fietspad. Fietsers in de andere richting, richting de A. Roland Holststraat, maken gebruik van het nieuw, aangelegde fietspad. Voetgangers blijven gebruik maken van het voetpad. De route wordt aangegeven met borden.  

Verkeer richting wisselbaan A6

Automobilisten die gebruik maken van de wisselbaan, kunnen dit vanaf april 2021 eenvoudig doen als de Hollandsedreef weer geopend  is. Verkeer slaat dan vanaf de Multatuliweg linksaf de Hollandsedreef op, richting de Hogering. Eenmaal op de Hogering kunt u links aanhouden richting de wisselbaan.

Bewoners van de Literatuurwijk noord verlaten de wijk via het fietspad bij de Multatuliweg. Dit fietspad wordt tijdelijk als éénrichtingsverkeer ingericht.

Verkeer Literatuurwijk noord: wijk in

Voor weggebruikers die de Literatuurwijk noord in willen, geldt dat zij een andere route moeten kiezen dan de route om de wijk uit te komen. Het fietspad is namelijk slechts in één richting (wijk uit) geopend. Weggebruikers met een eindbestemming Literatuurwijk, in het gebied tussen de Jan Campertstraat en de Vondelstraat, hebben verschillende opties:

  • een route via de A6-Afslag 3 Stedenwijk-Havendreef om vanaf daar één van de wegen de wijk in te nemen, of door te rijden
    naar de Hollandsedreef en vanaf daar de wijk in;
  • een route via de A6-Hogering-Audioweg en dan de wijk in bij de Annie M.G. Schmidtweg en de J.J. Slauerhoffstraat.

Mogelijkheden om de Literatuurwijk in te rijden

Verkeer Literatuurwijk zuid (blauwe gebied): wijk uit

Weggebruikers in het gebied ten zuiden van de Jan Campertstraat verlaten de Literatuurwijk via de J.J. Slauerhoffstraat, Annie M.G. Schmidtweg en de Audioweg.

Verkeer Literatuurwijk zuid: wijk in

Weggebruikers met een eindbestemming ten zuiden van de Jan Campertstraat en komend vanaf de A6 nemen de afslag Literatuurwijk (N702) en gaan via de Audioweg de Literatuurwijk in. Weggebruikers op de Hogering, komend vanaf Noorderplassen, voegen uit bij de Argonweg (afslag industrieterrein Hogekant). Vervolgens slaan zij linksaf richting de Audioweg om naar de Literatuurwijk te komen.

Bewoners van de Literatuurwijk zuid gaan de wijk in en uit via de Audioweg, Annie M.G. Schmidtweg en J.J. Slauerhoffstraat

Verkeer basisscholen en kinderopvang A. Roland Holststraat

Voor de verkeersveiligheid rondom OBS Letterland, International Primary School Almere en Kinderopvang Small Steps gaat na overleg met de gemeente de verkeerssituatie tijdelijk veranderen. De A. Roland Holststraat wordt een doodlopende straat en in de Hans Lodeizenstraat en Hans Andreusstraat wordt éénrichtingsverkeer ingesteld. De Hans Lodeizenstraat is alleen open voor gemotoriseerd verkeer richting het noorden (Hendrik Marsmanstraat); de Hans Andreusstraat alleen richting het zuiden (Lucebertstraat). 

Komend vanaf het zuiden

Automobilisten komend vanaf het zuiden (o.a. J.J. Slauerhoffstraat en Cees Buddingstraat) kunnen hun kinderen afzetten bij de parkeerplaatsen aan de J.J. Slauerhoffstraat en A. Roland Holststraat. Om de wijk te verlaten kan het verkeer gebruik maken van de J.J. Slauerhoffstraat en de
Annie M.G. Schmidtweg.

Komend vanaf het noorden

Ouders en verzorgers komend vanaf het noorden (Herman Gorterweg, Hendrik Marsmanstraat) kunnen hun kinderen afzetten bij de Jan Campertstraat. Vanaf de Jan Campertstraat kunnen deze automobilisten hun weg vervolgen richting de Poëziestraat, het tijdelijk opengestelde fietspad en de Multatuliweg om de wijk te verlaten.

De verkeerssituatie rondom OBS Letterland wijzigt tijdens de afsluiting van de Herman Gortwerweg.