Begin juni 2020 zijn buiten de eerste grootschalige werkzaamheden voor de verbreding van de Hogering gestart. Werk aan de weg brengt hinder met zich mee. In dit geval in de vorm van omleidingsroute en een verlaagde snelheid op de Hogering, ter plaatse van het werk.

Afsluiting Herman Gorterweg

Op dinsdag 19 januari 2021 om 20.00 uur gaat het kruispunt van de Herman Gorterweg met de Hogering dicht. Dat betekent dat u vanaf de Herman Gorterweg niet meer rechtstreeks de Hogering op kunt rijden. Ook het verkeer op de Hogering kan niet meer afslaan naar de Herman Gorterweg. Deze afsluiting duurt naar verwachting bijna twee jaar, tot december 2022. Voor bewoners en bezoekers van de Literatuurwijk gelden deze periode verschillende omleidingsroutes. Hiervoor is een speciaal tabblad aangemaakt in het menu aan de linkerkant. Tijdens het bouwen van de tunnelbakken wordt het doorgaande verkeer op de Hogering over een tijdelijke weg (bypass) langs de werkzaamheden geleid. Per richting zijn twee rijstroken beschikbaar. Er geldt een maximale snelheid van 50 km/uur.

Het doorgaande verkeer op de Hogering rijdt via een bypass langs de werkzaamheden

Afsluiting kruispunt Neonweg-Hogering

Omleidingsroute Neonweg

Het kruispunt van de Neonweg met de Hogering blijft ook de komende twee jaar dicht, dus tot december 2022. Dat betekent dat u vanaf de Neonweg niet rechtstreeks de Hogering kunt oprijden. Ook vanaf de Hogering is de afslag naar de Neonweg dicht. Verkeer vanuit de Literatuurwijk naar industrieterrein Hogekant kan via de Annie M.G. Schmidtweg-Audioweg-Argonweg rijden of buitenom via de A6-afslag Literatuurwijk-afslag Audioweg. De omleidingsroute staat met borden aangegeven. Het recyclingperron Almere blijft bereikbaar.

Bypass kruispunten Botterweg/Hollandsedreef - Hogering

De Hollandsedreef en de Botterweg worden aangesloten op de bypass, een tijdelijke weg naast de Hogering die het verkeer langs de werkzaamheden leidt. Dit betekent dat het verkeer komend vanaf de Hollandsedreef en de Botterweg weer de Hogering op kan rijden. Ook is het weer mogelijk om vanaf de Hollandsedreef naar de Botterweg (en omgekeerd) te rijden. Vrachtverkeer richting het bedrijventerrein Hollandsekant kan dus weer gebruik maken van de Hogering. Deze tijdelijke verkeerssituatie geldt tot en met de tweede helft van 2022.  Daarna gaan de Hollandsedreef en Botterweg nog één keer dicht om de bestaande wegen op de nieuwe situatie met de toekomstige toe- en afritten van de Hogering aan te sluiten. 

Tijdelijke verkeerssituatie voor de Hollandsedreef en de Botterweg (Pampusdreef)