Vooraankondiging groot onderhoud Hogering/Buitenring

Provincie Flevoland gaat in het derde kwartaal 2023 groot onderhoud uitvoeren aan de provinciale wegen de Hogering (N702) en Buitenring (N702). Het gaat om het traject tussen de Grasweg (hm 6.3) en de Polderdreef/Grote Vaartweg (hm 10.6). De onderhoudswerkzaamheden leveren hinder op voor het verkeer.

Werkzaamheden

Tijdens het onderhoud krijgt de weg nieuw asfalt. Tegelijkertijd worden aan de tien bruggen op het traject schades hersteld, voegen vervangen en de geleiderails vernieuwd. Bij de aansluiting met de Tussenring (N703) wordt een grondlichaam neergelegd voor een toekomstige extra rijstrook. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats en gaan zo’n 13 weken duren. Het groot onderhoud staat gepland van eind augustus tot eind november 2023. Wanneer er meer bekend is over de planning, leest u op deze plek meer informatie.