Voorwaarden Han Lammers Fonds

Wie in aanmerking wil komen voor een beurs van het Han Lammers Fonds, moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Je bent kunstenaar van beroep.
  2. Je hebt een diploma of getuigschrift waaruit blijkt dat je een primaire opleiding hebt gevolgd in de tak van kunst waarin je je beroep wilt uitoefenen. Wil je een erkende kunstvakopleiding voor uitvoerend of docerend kunstenaar volgen? Dan moet je het toelatingsexamen daarvoor met goed gevolg hebben afgelegd.
  3. Je bent niet ouder dan 30 jaar.
  4. Je bent inwoner van Flevoland. Ben je nog afhankelijk van je ouders? Dan geldt de voorwaarde dat je ouders in Flevoland wonen.
  5. Je vraagt de beurs aan voor een bijdrage in de vervolgopleiding, in aanschaf van een instrument, een studieopdracht of kosten van een expositie. Je kunt voor deze zaken geen beurs aanvragen als ze al geheel of gedeeltelijk gerealiseerd zijn.
  6. Je komt 1 keer voor een beurs in aanmerking.
  7. Vaste of regelmatige uitgaven voor je beroep of opleiding komen niet voor deze beurs in aanmerking.

Referenties

De uitkering van een beurs gebeurt op basis van een curriculum vitae, een duidelijke motivering en een gespecificeerde begroting. Het bestuur van het fonds kan referenties opvragen. In principe verleent het fonds de beurs in 1 keer.

Stimuleringsbijdrage jongeren

In aanvulling op voorwaarde nummer 2 kunnen jonge, zeer talentvolle aspirant-kunstenaars in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage. Dit is een combinatie van een schenking en een renteloze lening.

Voorwaarden

  • Je bent tussen de 15 en 18 jaar oud.
  • Je bent nog bezig met je middelbareschoolopleiding, in combinatie met een professionele opleiding/voorbereiding tot kunstenaar.

50% van de bijdrage wordt in de vorm van een renteloze lening gegeven. Wanneer je het toelatingsexamen voor een erkende kunstvakopleiding hebt gehaald, dan wordt deze lening omgezet in een schenking. Als je stopt met de opleiding of het toelatingsexamen niet haalt, dan moet je de lening terugbetalen. Voor het verstrekken van de lening wordt een overeenkomst gesloten die wordt getekend door je en uw ouder(s)/verzorger(s).