Nationaal Park Nieuw Land

Een door de mens en natuur gemaakt gebied waar de nadruk ligt op de verbinding tussen stad en natuur. De Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer vormen de basis van Nationaal Park Nieuw Land. Zij vertellen het verhaal van de voormalige Zuiderzee, de IJsselmeerpolders en de ontstaansgeschiedenis van de natuur in Flevoland. Op weinig plekken ter wereld wonen zoveel mensen zo dicht bij een nationaal park. Een unieke kans om stad en robuuste natuur met elkaar te verbinden. Het Nationaal Park is een locatie waar natuurwaarden en cultuurhistorie elkaar versterken en positief kunnen beïnvloeden. Een geweldige belevenis voor elke bezoeker

 

Natuur en vogels

Het landschap van het laaglandmeer vormt een rustgebied voor vele trekvogels. Ook leven hier vele duizenden Europees beschermde vogels. Elk deelgebied heeft zijn eigen, unieke natuurkwaliteit. Zoals de Oostvaardersplassen met het rietmoeras. De Marker Wadden met haar bijzondere onderwaternatuur, die ontstaat door de waterstromingen rondom de door de mens aangelegde eilanden. En de zoetwaterparel van de Zuiderzee, de Lepelaarplassen. Nationaal Park Nieuw Land is een samenwerking tussen provincie Flevoland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, het Flevo-landschap, gemeenten Almere en Lelystad, Rijkswaterstaat en waterschap Zuiderzeeland.