Toekomstvisie natuur

Flevoland zet zich in voor waardevolle natuur. Dat gaat over natuurwaarde, belevingswaarde en economische waarde. In de toekomstvisie 'Flevoland verrassend groen' zijn de belangrijkste onderwerpen beschreven.

Samen werken aan natuur

De provincie wil deze visie samen met gebiedspartners verder uitwerken en uitvoeren. Onze aandachtsgebieden: 

  • Natte natuur (zoals Oostvaardersplassen) is van internationale waarde;
  • Een sterk en gevarieerd netwerk van natuurgebieden;
  • Mensen moeten kunnen genieten van de natuur;
  • Natuur biedt kansen voor de economie.
Dossier

Nationaal Park Nieuw Land

Een door de mens en natuur gemaakt gebied waar de nadruk ligt op de verbinding tussen stad en natuur. De Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen, Marker Wadden en het Markermeer vormen de basis van Nationaal Park Nieuw Land.

Dossier

Nieuwe Natuur

In oktober 2013 is provincie Flevoland gestart met het programma Nieuwe Natuur. De provincie heeft ondernemers, bewoners, terreinbeherende organisaties en gemeenten uit Flevoland gevraagd om met plannen voor de creatie van nieuwe natuur te komen.

Download

Open de toekomstvisie

pdf - 6.37 MB
Open de pdf