Toekomstvisie natuur

Flevoland zet zich in voor waardevolle natuur. Dat gaat over natuurwaarde, belevingswaarde en economische waarde. In de toekomstvisie 'Flevoland verrassend groen' zijn de belangrijkste onderwerpen beschreven.

Samen werken aan natuur

De provincie wil deze visie samen met gebiedspartners verder uitwerken en uitvoeren. Onze aandachtsgebieden: 

  • Natte natuur (zoals Oostvaardersplassen) is van internationale waarde;
  • Een sterk en gevarieerd netwerk van natuurgebieden;
  • Mensen moeten kunnen genieten van de natuur;
  • Natuur biedt kansen voor de economie.