Start procedure en terugblik bewonersbijeenkomst Spuiweg

5 feb 2024

De planologische procedure voor de nieuwe ontsluitingsweg startte vorig jaar met de terinzagelegging van drie belangrijke documenten. Van 15 juni 2023 tot en met 27 juli 2023 lagen ter inzage: de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, Uitgangspuntennotitie en het Participatieplan. Op 27 juni vorig jaar was de eerste bewonersavond in caférestaurant de Goede Aanloop in Tollebeek. De opkomst was hoog.

Bewonersavond

Zo’n 100 personen gingen die avond in gesprek met de collega’s van de provincie en de gemeenten Urk en Noordoostpolder. Tijdens de bijeenkomst werden de drie documenten toegelicht en geïnteresseerden kregen papieren versies van de documenten uitgereikt.

Robert Rampen, omgevingsmanager: "Het is prettig en noodzakelijk om persoonlijk contact te hebben met de bewoners en bedrijven in het zoekgebied van de nieuwe weg. Zo’n bijeenkomst van vorig jaar brengt ons als projectteam verder. We realiseren ons goed dat een nieuwe weg voor de directe omgeving heel veel betekent. Komend jaar staat in het teken van participatie met de omgeving; het projectteam wil de bewoners en bedrijven in het gebied zo goed mogelijk informeren wat en waarom wij de dingen zo aanpakken. Ook horen wij graag terug waar we rekening mee moeten houden en hoe wij het beter kunnen doen. Houd daarom de nieuwsbrief Spuiweg en onze webpagina Spuiweg (ontsluitingsweg Urk) in de gaten. Op de website maken wij alle data van bijeenkomsten en andere belangrijke momenten bekend."