Werkzaamheden N305 Biddingringweg, N709 Oldebroekerweg en fietspaden

19 sep 2023

Werkverkeer busje

Op 2 oktober start provincie Flevoland met de uitvoering van groot onderhoud aan de Biddingringweg. Vanaf 9 oktober is ook de nabijgelegen Oldebroekerweg (ter hoogte van de brug over de Oldebroekertocht) afgesloten in verband met werkzaamheden. De werkzaamheden aan de Biddingringweg en de Oldebroekerweg maken deel uit van een groot onderhoudsproject waar ook diverse fietspaden in de omgeving onderdeel van zijn.

De werkzaamheden op een rijtje

  • De Biddingringweg is van 2 oktober tot 18 november afgesloten in verband met het verbreden en opnieuw inrichten van de weg (tussen de Dronterweg en de Swifterweg).
  • In dezelfde periode worden kapotte betonplaten op het fietspad langs de Biddingringweg vervangen.
  • Op vijf locaties waar het fietspad langs de Oldebroekerweg aansluit op naastgelegen erven, wordt het fietspad uitgebroken en omhoog gebracht.
  • De Oldebroekerweg is vanaf 9 oktober twee weken (t/m 21 oktober) afgesloten in verband met werkzaamheden aan de brug over de Oldebroekertocht. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het asfalt van de rijbaan op de brug en het fietspad en het plaatsen van een nieuwe leuning.
  • Op de fietspaden langs de Elburgerbrug wordt het asfalt vervangen door beton. Het fietspad langs de Drontermeerdijk (Kop van Ende – Elburgerweg) is om die reden dicht van 18 september tot 14 oktober. Het fietspad langs de Elburgerweg (Drontermeerdijk – Elburgerbrug, links en onderdoorgang Elburgerbrug) is dicht van 18 september tot 14 oktober. Het fietspad Elburgerweg (Spijkweg – Elburgerbrug, rechts en onderdoorgang Elburgerbrug) is dicht van 14 oktober t/m 11 november.

Afsluiting Garnaal- en Botweg verplaatst naar later moment

Aanvankelijk zouden als onderdeel van de werkzaamheden aan de Biddingringweg de aansluiting van de Garnaal- en Botweg op de Biddingringweg verdwijnen. Er is nu echter besloten de afsluiting van de Garnaalweg en de Botweg te verplaatsen naar een later moment. Hierdoor ontstaat de ruimte om met bewoners in gesprek te gaan over wat de afsluiting voor hen betekent, welke verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen kunnen worden en welke alternatieve of aanvullende maatregelen eventueel nodig zijn.

Omleidingen

In verband met de tijdelijke afsluiting van de Biddingringweg en Olderbroekerweg en de werkzaamheden aan de fietspaden langs de Elburgerweg, gelden er verschillende omleidingsroutes.