Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland

Elke 2 jaar gaat provincie Flevoland op zoek naar plannen die bijdragen aan de waarde en ruimtelijke kwaliteit van het landschap en de identiteit van Flevoland. Denk aan het nut, de schoonheid, herkenbaarheid, toekomstwaarde en het samenspel van mens en natuur. We roepen initiatiefnemers op uitdagende en grensverleggende plannen in te dienen. Het initiatief dat het meest bijdraagt aan de waarde en kwaliteit van het landschap en de identiteit van Flevoland, krijgt hiervoor 15.000 euro.

 

Waardering voor initiatieven

Bij het maken van de Omgevingsvisie FlevolandStraks bleek hoeveel waardering er is voor de ruimtelijke kwaliteit van Flevoland. De mensen die hier op de voormalige zeebodem wonen, werken en recreëren hebben vele plannen om Flevoland nog mooier en interessanter te maken en hebben ook de daadkracht om dit te realiseren. Aan deze initiatieven willen we graag meer bekendheid geven. Dat doen we met het uitreiken van de tweejaarlijkse Vernieuwend Initiatief Prijs (VIP) Flevoland. In 2022 gaan we weer op zoek naar nieuwe plannen die de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van Flevoland versterken.

Aanmelden voor 10 juni 2022

Vanaf 15 maart tot en met 10 juni had je tijd om jouw plan aan te melden voor de Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland 2022. Nadat inschrijfperiode is gesloten, buigt de jury zich over alle ingezonden plannen. De drie genomineerde plannen worden omgevormd tot een driedimensionale presentatie. Hierbij krijgt de initiatiefnemer hulp van een professioneel ontwerpbureau. Het eerste overleg met het ontwerpbureau staat gepland op 7 juli. Reserveer deze datum alvast in je agenda, voor het geval u een van de drie genomineerden bent. Een jury gaat in oktober de drie initiatieven en 3D visualisaties op de desbetreffende locatie bekijken met een VR-bril. Vervolgens reiken zij op 17 november 2022 tijdens ‘De dag van de Flevolandse Ruimte’ de Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland uit.

Gegevens

Per initiatief moeten de volgende gegevens ingediend worden:

 • De naam van het initiatief.
 • De naam van de indieners.
 • De locatie van het initiatief met adres.
 • De gemeente(n) waar het initiatief gelegen is.
 • Een algemene omschrijving van het initiatief en het doel dat het initiatief heeft.
 • Een beschrijving waarom het initiatief onderscheidend is voor de locatie.
 • Onderbouwing waarom het initiatief aansluit op de beoordelingscriteria.
 • Een tekening/schets/plattegrond (in PDF) om een beeld te geven van het initiatief.
 • De locatieaanduiding: een tekening/plattegrond (in PDF) waarom te zien is waar het initiatief ligt in de omgeving. Met daarop de erfgrens aangegeven.
 • Informatiemateriaal zoals visualisatie, sfeerbeelden, impressies van het initiatief.

Lees meer over welke gegevens noodzakelijk zijn in het Reglement Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland.

Beoordelingscriteria

De jury, bestaande uit 5 experts, beoordeelt alle initiatieven aan de hand van de volgende criteria:

 • Het initiatief is vernieuwend, levert een positieve bijdrage aan het imago van Flevoland als onderscheidend vestigingsgebied en past bij de identiteit van de locatie.
 • Het initiatief is in lijn met de opgaven zoals vastgelegd in de Omgevingsvisie Flevoland en geeft daarmee invulling aan een ontwikkeling voor één of meerdere maatschappelijke opgaven/behoeften; maar tenminste aan Het Verhaal van Flevoland.
 • Het initiatief past binnen het thema van de betreffende editie: duurzame beleving.
 • Het initiatief draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit.
 • Het initiatief is realiseerbaar met genoeg potentie voor uitvoering.

Duurzame beleving

Elke editie van VIP Flevoland staat in het teken van een thema. Deze editie staat het thema ‘Duurzame beleving' centraal.

Wat maakt dat mensen graag terugkomen en samen zijn op een plek? Wat maakt dat projecten lang succesvol zijn en generaties mee kunnen? Zijn onderdelen aanpasbaar of ontwikkelt het door tijd? Denk bijvoorbeeld ook aan natuur inclusieve/ ecologische processen die het gebied maken door de jaren heen. Of is het de cultuur die project laat veranderen en boeiend houdt? Is het project compleet klaar voor de toekomst en/of zelfvoorzienend?

We zijn opzoek naar plannen die aansluiten op deze vragen en zich ontwikkelen in de tijd. Duurzaamheid is een van de ontwerpmotieven en dringt door van concept tot detail. Wat is ‘Duurzame beleving’ binnen jouw initiatief en hoe maakt het je initiatief extra bijzonder?

 

Download

Reglement Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland

pdf - 252,89 kB
Open de pdf