Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland

Elke 2 jaar gaat provincie Flevoland op zoek naar plannen die bijdragen aan de waarde en ruimtelijke kwaliteit van het landschap en de identiteit van Flevoland. Denk aan het nut, de schoonheid, herkenbaarheid, toekomstwaarde en het samenspel van mens en natuur. We roepen initiatiefnemers op uitdagende en grensverleggende plannen in te dienen. Het initiatief dat het meest bijdraagt aan de waarde en kwaliteit van het landschap en de identiteit van Flevoland, krijgt hiervoor 15.000 euro.

Waardering voor initiatieven

Bij het maken van de Omgevingsvisie FlevolandStraks bleek hoeveel waardering er is voor de ruimtelijke kwaliteit van Flevoland. De mensen die hier op de voormalige zeebodem wonen, werken en recreëren hebben vele plannen om Flevoland nog mooier en interessanter te maken en hebben ook de daadkracht om dit te realiseren. Aan deze initiatieven willen we graag meer bekendheid geven. Dat doen we met het uitreiken van de tweejaarlijkse Vernieuwend Initiatief Prijs (VIP) Flevoland. De winnaar van 2021 is Natuurbeleefplaats De Rentmeester uit Urk. In 2022 gaan we weer op zoek naar nieuwe plannen die de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van Flevoland versterken.

 

De Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland heeft als doel om de ruimtelijke kwaliteit in de provincie te versterken. Kijkend naar ruimtelijke kwaliteit zijn een aantal zaken van belang: -	Gebruikswaarde; waarbij functies in samenhang, functioneel geschikt, bereikbaar en geïntegreerd zijn. -	Toekomstwaarde; duurzaam, flexibel en in ontwikkeling. -	Belevingswaarde; schoonheid, diversiteit en bijdragen aan de identiteit van Flevoland. -	Cultuurhistorie; geïnspireerd raken door Flevoland. -	Het draagt bij aan de kwaliteit voor de gemeenschap.  Initiatiefnemers, zowel organisaties als individuen, kunnen plannen indienen voor VIP Flevoland. Deze plannen worden beoordeeld door een jury. Hierin zitten mensen met verschillende expertises zoals architectuur, landschap, natuur, recreatie, gebiedsontwikkeling en cultuur.

Dag van de Flevolandse Ruimte

Op donderdag 15 april 2021 organiseerde provincie Flevoland van 15.00 - 16.30 uur de ‘Webinar Flevolandse Ruimte’. Tijdens deze online bijeenkomst gingen we met landschapsarchitecten, ruimtelijk ontwerpers en betrokken Flevolanders in gesprek over de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van Flevoland. De uitreiking van de Vernieuwend Initiatief Prijs (VIP) Flevoland stond centraal tijdens deze webinar. U kunt de webinar hieronder terugkijken.

Beeldmerk Flevoland VIP

Download

Reglement Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland

pdf - 115,09 kB
Open de pdf