Omgevingsverordening Flevoland

In de omgevingsverordening staan de regels hoe we als provincie Flevoland omgaan met de fysieke leefomgeving. Het zijn de regels die gaan over onder andere (vaar)wegen, grondwater, watersysteem, zwemwater, stilte, grondwaterbeschermingsgebieden, natuur, ontgrondingen, borden in het landelijk gebied, duurzame energie, geitenhouderijen en schaliegas.

Regels

Dit zijn regels voor inwoners of bedrijven en (instructie-)regels voor andere overheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken die bij een initiatief gelden. Denk aan verboden en toestemmingen in de vorm van een omgevingsvergunning, ontheffing of een melding. Ook is het soms nodig om bepaalde waarden op een andere locatie te compenseren. Welke regels van de omgevingsverordening precies gelden is vaak afhankelijk van de locatie van het initiatief. In de nieuwe omgevingsverordening is dit straks zichtbaar in het nieuwe digitale omgevingsloket (Digitaal Stelsel Omgevingswet), via het onderdeel Regels op de kaart.

Van de ‘oude’ naar de ‘nieuwe’ Omgevingsverordening

De huidige Omgevingsverordening Flevoland geldt tot het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Deze geldende omgevingsverordening kunt u inzien op onze digitale kaart of bekijken op Overheid.nl.

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet geldt de nieuwe Omgevingsverordening provincie Flevoland. Dit is naar verwachting per 1 januari 2024. Deze ‘nieuwe’ omgevingsverordening is door Provinciale Staten vastgesteld op 26 januari 2022. Het is een digitaal bestand waarin de regels en de toelichting zijn gekoppeld aan de locatie op een digitale kaart. De regels van de nieuwe omgevingsverordening kunt u hieronder inzien. En via een viewer zijn de werkingsgebieden omgevingsverordening op de kaart te bekijken.

Download

Omgevingsverordening provincie Flevoland

pdf - 3,48 MB
Open de pdf