De Agro Expert Raad (AER) gaf een impuls aan vraagstukken in de Agrofoodsector in Flevoland. De AER onderzocht samen met deze sector welke initiatieven kansrijk waren voor de transitie naar ‘Gezonde landbouw voor iedereen’. De AER was een onafhankelijk adviserend orgaan.

Gezonde landbouw

Het huidige landbouwsysteem staat onder druk. Er zijn nog onvoldoende oplossingen voor vraagstukken rond milieu, klimaat en landschap. Verandering is nodig, ook bij de consument van de toekomst. De AER adviseerde daarom partijen over kansrijke ontwikkelingen en hoe zij deze konden benutten voor een toekomst met beter, gezonder, duurzamer en eerlijker voedsel.

Adviezen

De AER bracht de volgende adviezen uit:

  1. Landbouw in een metropool - februari 2020
  2. Klimaatadaptatie en water - mei 2020
  3. De bodem onder de Flevolandse landbouw - oktober 2020
  4. Biodiversiteit en de Flevolandse landbouw - december 2020
  5. Digitalisering van de Flevolandse landbouw - maart 2021
  6. Landbouw in een internationaal kader - maart 2022
  7. Resultaten dialoogsessies en slotconferentie - juni 2022

Verslagen

Hieronder staan de verslagen van de bijeenkomsten van de Agro Expert Raad