Omgevingsvisie Flevoland

De leefomgeving is de omgeving waarin wij wonen, leven en werken. In een omgevingsvisie staan de ambities en doelen die de provincie op de lange termijn heeft voor de leefomgeving. Met als grote vraag: hoe ziet Flevoland er in 2050 uit? Hoe en waar wonen, werken en leven we dan? En hoe gaan we om met de ruimte in onze provincie die steeds schaarser wordt?

De omgevingsvisie gaat over heel veel thema’s. Denk aan wonen, mobiliteit, landbouw, natuur, brede welvaart, cultureel erfgoed en economie. Welke kansen, opgaven en uitdagingen zijn er in Flevoland en hoe kunnen we daar oplossingen voor bedenken?

Omgevingsvisie Flevoland, blik op de toekomst

De Omgevingswet verplicht alle Nederlandse provincies om een provinciale omgevingsvisie te maken. Sinds 2017 hebben we de Omgevingsvisie FlevolandStraks. We werken momenteel aan een nieuwe Omgevingsvisie Flevoland, blik op de Toekomst. Deze is waarschijnlijk in 2025 klaar. Waarom een nieuwe omgevingsvisie? Dat leest u op de webpagina Omgevingsvisie Blik op de Toekomst.