Agro Expert Raad (AER)

De Agro Expert Raad (AER) geeft een impuls aan vraagstukken in de Agrofoodsector in Flevoland. De AER gaat samen met deze sector onderzoeken welke initiatieven kansrijk zijn voor de transitie naar ‘Gezonde landbouw voor iedereen’. De AER is een onafhankelijk adviserend orgaan.

Gezonde landbouw

Het huidige landbouwsysteem staat onder druk. Er zijn nog onvoldoende oplossingen voor vraagstukken rond milieu, klimaat en landschap. Verandering is nodig, ook bij de consument van de toekomst. De AER adviseert partijen over kansrijke ontwikkelingen en hoe zij deze kunnen benutten voor een toekomst met beter, gezonder, duurzamer en eerlijker voedsel.

Adviezen

De AER heeft de volgende adviezen uitgebracht:

  1. Landbouw in een metropool - februari 2020
  2. Klimaatadaptatie en water - mei 2020
  3. De bodem onder de Flevolandse landbouw - oktober 2020
  4. Biodiversiteit en de Flevolandse landbouw - december 2020
  5. Digitalisering van de Flevolandse landbouw - maart 2021
  6. Landbouw in een internationaal kader - maart 2022
  7. Resultaten dialoogsessies en slotconferentie - juni 2022

Verslagen

Hieronder staan de verslagen van de bijeenkomsten van de Agro Expert Raad

Oud-leden