Biddingringweg

14 okt 2019 - 31 dec 2019

Wat we gaan doen

Waar

Fietspad langs de Biddingringweg (N305) tussen Dronten en Biddinghuizen

Wanneer

Nog onder voorbehoud van de definitieve planning: 14 oktober tot en met 31 december 2019

Hinder

Omleidingsroute voor alle gebruikers van het fietspad

Reisinformatie

Het werk wordt in meerdere fases opgeknipt. Tijdens iedere fase is een stukje van het fietspad dicht. (Brom)fietsers moeten dan omrijden. De omleidingsroute staat ter plaatse met borden aangegeven. Zodra de definitieve planning en fasering bekend is, zal deze hier worden gemeld.

Planningsupdate: 24 oktober 2019:

Op woensdag 23 oktober 2019 is het fietspad tussen de Dronterweg en de Swifterweg weer opengesteld. Daarmee hoeft (brom)fietsverkeer geen gebruik meer te maken van de omleidingsroute via de Ansjovisweg, Palingweg en het Biddingringpad. Het fietspad is nu afgesloten tussen de Haringweg en de Dronterweg. De omleidingsroute loopt nu via de bebouwde kom van Dronten (de Fazantendreef). De planning is nu dat uiterlijk midden volgende week het traject tussen de Elburgerweg en Dronterweg weer opengesteld kan worden.

Planningsupdate: 8 oktober 2019:

De planning op dit moment is als volgt: in week 42 en 43 (14 oktober tot en met 25 oktober) is het fietspad dicht tussen Biddinghuizen en de Dronterweg. (Brom)fietsers worden omgeleid via de parallelweg van de Biddingringweg en de Ansjovisweg. De rest van de planning volgt zodra deze bekend is.

Werkzaamheden

Allereerst worden de 154 populieren die langs het fietspad staan gekapt. De bomen zijn aan het einde van hun levensduur. Hierdoor vormen ze een gevaar voor (brom)fietsers tijdens harde wind en regen door afbrekende takken. Daarnaast zorgen de boomwortels voor schade aan het fietspad. De wortels drukken het beton omhoog waardoor scheuren zijn ontstaan. Lokale reparaties zijn onvoldoende gebleken. Deze zomer heeft een flora- en faunaonderzoek aangetoond dat er zich geen nesten in de bomen bevinden waardoor de bomen gekapt mogen worden. Gelet op het flora- en faunaseizoen is het najaar het beste seizoen om bomen te kappen. Daarom is besloten om direct actie te ondernemen en niet nog een jaar te wachten.   

Bomen

De 154 te kappen bomen staan vooral langs het fietspad tussen de Hanzeweg en Elburgerweg. Daarnaast betreft het bomen rondom de kruisingen met de Spieringweg, Garnaalweg, Palingweg en Botweg. In de winter 2020 - 2021 wordt hetzelfde aantal bomen teruggeplant. Er komen populieren en fladderiepen te staan.

Planning

De exacte planning van de werkzaamheden is op dit moment nog niet bekend. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk, nog in de maand oktober, te starten met het kappen van de bomen. Direct na afronding van het kappen wordt de schade aan het fietspad opgenomen en wordt bepaald waar het fietspad hersteld moet worden. Op dit moment is de inschatting dat mogelijk over het hele traject tussen de Hanzeweg en de Elburgerweg het beton moet worden vervangen. Tussen de Elburgerweg en Swifterweg is het waarschijnlijk meer in de vorm van lokaal herstel. De herstelwerkzaamheden kunnen naar verwachting in november starten en duren – afhankelijk van de totale lengte van het te vervangen beton – minimaal tot het einde van het jaar.

Omleidingsroutes

Bij zowel het kappen van de bomen als het herstellen van het fietspad zal het fietspad uit veiligheidsoverwegingen afgesloten moeten worden voor alle gebruikers. Om de overlast te beperken gaat het fietspad niet over de hele lengte van het traject dicht, maar in fases. Per fase geldt een afsluiting en bijbehorende omleiding. De omleiding loopt bij de werkzaamheden tussen de Hanzeweg en Elburgerweg bijvoorbeeld door de bebouwde kom van Dronten (de Fazantendreef) en bij werkzaamheden tussen de Dronterweg en Palingweg kunnen (brom)fietsers gebruik maken van de Ansjovisweg.