Dronterweg

1 mrt 2021 - 30 apr 2021

Wat we gaan doen

Waar

Dronterweg (N309) op de kruising Dronterweg - Swifterringweg.

Wanneer

Van maandag 1 maart tot en met vrijdag 30 april 2021

Hinder

Omleidingsroute

Reisinformatie wegverkeer

Doorgaand verkeer op de Dronterweg richting Lelystad en vice versa wordt tot en met maandag 5 april langs het werk geleid door middel van een bypass. Verkeer dat normaal via de Dronterweg – Swifterringweg naar de Runderweg of het industrieterrein Oostervaart rijdt en vice versa wordt omgeleid via de Dronterweg – Oostranddreef. Vanaf 6 april wordt doorgaand verkeer op de Dronterweg richting Lelystad zoveel mogelijk omgeleid via provinciale wegen: Lisdoddeweg – Biddingweg/Swifterweg – Overijsselseweg – Binnenhavenweg – Oostranddreef. Verkeer op de Dronterweg richting Dronten wordt omgeleid via de Larserringweg – Rietweg. Ook voor hulpdiensten is de Dronterweg tussen de Larserringweg en de Lisdoddeweg niet toegankelijk vanwege opgebroken wegdelen en het uitharden van beton. Er worden maatregelen genomen om sluipverkeer via (gemeentelijke) wegen zoveel mogelijk te voorkomen.

Kaart met omleidingsinformatie voor auto's

Reisinformatie (brom)fietsers

Vanaf 1 maart tot april kan het (brom)fietsverkeer tijdelijk geen gebruik maken van de fietspaden langs de Swifterringweg en de Dronterweg ter plaatse van het kruispunt Dronterweg – Swifterringweg. Door de aanleg van de rotonde moeten alle fietspadaansluitingen op de kruising worden opgebroken. Tijdens de werkzaamheden aan de rotonde worden op andere locaties nieuwe fietspaden aangelegd, die aansluiten op de fietsoversteken bij de rotonde. Er is geen mogelijkheid om het (brom)fietsverkeer veilig langs de werkzaamheden te geleiden. Het (brom)fietsverkeer moet daarom gebruik maken van alternatieve routes die als omleiding worden aangegeven.

Kaart met omleidingsinformatie voor fietsers

Reisinformatie openbaar vervoer

Tijdens de werkzaamheden aan de rotonde komen de bushaltes aan de Runderweg tijdelijk te vervallen.

Werkzaamheden

De kruising met de Swifterringweg wordt op dit moment nog geregeld met behulp van verkeerslichten. Vanaf 1 maart wordt een duurzame rotonde op deze kruising aangelegd. Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de provincie Flevoland. Van de aannemer die de rotonde aanlegt wordt verwacht dat deze gecertificeerd is op de hoogste trede van de CO2 Prestatieladder. Daarnaast is gekeken hoe de milieu-impact van de gebruikte materialen en de CO2 uitstoot tijdens de uitvoering kunnen worden verminderd. Meer hierover is terug te lezen op www.flevowegen.nl. Vanaf 6 april 2021 start een volgende, laatste fase. De rotonde wordt aan beide zijden aangesloten op de rijbaan van de Dronterweg. Overbodig geworden verhardingen worden verwijderd en de aansluitingen worden van nieuw asfalt voorzien. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden wordt de Dronterweg afgesloten vanaf de Larserringweg tot aan de Lisdoddeweg. Tijdens deze afsluiting wordt ook de deklaag aangebracht op het gedeelte tussen de Larserringweg en de nieuwe rotonde Swifterringweg. De verwachting is dat de afsluiting tot en met 30 april duurt.