Hogering-Botterweg

30 jun 2020 - 30 apr 2021

Wat we gaan doen

Waar

Kruispunt Botterweg-Hogering (N702)

Wanneer

Dinsdag 30 juni om 20.00 uur tot en met april 2021

Hinder

Omleidingsroute en extra reistijd

Reisinformatie

Op dinsdag 30 juni 2020 om 20.00 uur starten de werkzaamheden bij het kruispunt van de Hogering met de Botterweg (de toekomstige Paumpusdreef). Dat betekent dat vanaf die datum weggebruikers op de Hogering op dat kruispunt niet meer kunnen afslaan naar de Botterweg. Verkeer vanaf de Botterweg kan ook niet de Hogering op of oversteken naar de Hollandsedreef of omgekeerd. Verkeer dat vanaf de Hogering richting Almere Poort gaat, maakt gebruik van de A6. Verkeer met eindbestemming Pampus(hout) of Manege Pampushout, rijdt ook om via de A6, de Poortdreef en Godendreef (en omgekeerd).

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van voorbelasting. Voorbelasting is nodig om te voorkomen dat de nieuw aan te leggen parallelrijbaan in de toekomst verzakt. Deze voorbelasting, in de vorm van bigbags (kunststof zakken) gevuld met zand en een zandpakket, moet minimaal 7 maanden blijven liggen, naar verwachting tot 16 februari 2021. Ook na deze periode zal de Botterweg mogelijk afgesloten blijven voor de bouw van de tunnelbak op dit kruispunt. Nadere details hierover volgen later dit jaar. Om de voorbelasting te kunnen aanbrengen, wordt op dinsdag 30 juni 2020 om 20.00 uur gestart met het ombouwen van het kruispunt Hogering-Botterweg. Deze nacht (van 20.00 uur tot 06.00 uur) worden de verkeerslichten en rijstroken aangepast. De Hogering is in deze nacht dicht voor het verkeer. Een omleidingsroute wordt dan ingesteld. Na het ombouwen van het kruispunt gaat de Hogering zelf weer open, de Botterweg blijft afgesloten zodat gestart kan worden met het aanbrengen van de voorbelasting. Meer informatie over het project verbreding Hogering Almere leest u op de dossierpagina.

 

Update 04/03/2021

Sinds eind juni is de Botterweg dicht vanwege de aangebrachte voorbelasting. De voorbelasting zorgt ervoor dat de grond inklinkt en de nieuw aan te leggen op- en afrit in de toekomst niet verzakt. De ondergrond en de mate van zetting (het inklinken) bepaalt hoe lang voorbelasting moet blijven liggen. Over het algemeen is dit 6-12 maanden. De zetting van de voorbelasting wordt wekelijks gecontroleerd. Inmiddels is gebleken dat er goede zetting heeft plaatsgevonden, maar dat de voorbelasting nog wel even moet blijven liggen. Zoals het nu lijkt kan in maart gestart worden met het verwijderen van de voorbelasting. Daarna wordt de bypass (een tijdelijke weg) aangelegd, inclusief een tijdelijk kruispunt, zodat het verkeer weer via de Botterweg van en naar de Hogering kan rijden. Naar verwachting is dit op 17 april gereed en kunt u vanaf dan weer gebruik maken van kruispunt Hogering-Botterweg.