Hogering verleggen Tennetkabel

20 jan 2020 - 30 mei 2020

Wat we gaan doen

Waar

Aan de westzijde van de N702 Hogering tussen de Herman Gorterweg en de Botterweg.

Wanneer

maandag 20 januari tot en met maandag 1 juni 2020.

Hinder

Geen tot nauwelijks verkeershinder.

Werkzaamheden

Voor de verbreding van de N702 Hogering Almere moet een 150 kV-stroomkabel van Tennet worden verlegd. Hiervoor worden er aan de westzijde van de Hogering eerst bomen gekapt en gerooid. Daarna wordt er een nieuwe kabel aangelegd en de oude kabel verwijderd. De gekapte bomen worden op een later moment in het projectgebied of in de provincie herplant. Deze werkzaamheden duren in totaal zo’n vier maanden en zijn uiterlijk 1 juni 2020 klaar. De werkzaamheden kunnen af en toe maximaal vijf minuten vertraging opleveren, door een rijstrookversmalling en snelheidsverlaging.