N708 Bremerbergweg

28 jun 2022 - 14 okt 2022

Wat gaan wij doen?

In 2022 voert de provincie Flevoland onderhoud uit aan de N708 Bremerbergweg.

Waar?

Vanaf de bebouwde kom van Biddinghuizen tot de rotonde Harderdijk-Spijkweg.

Waarom?

Om de verkeersveiligheid te vergroten en de kwaliteit van het wegdek te verbeteren.

Wanneer?

28 juni tot en met 14 oktober 2022.

Hinder

Omleidingsroutes en extra reistijd.

Reisinformatie

Fase 1: dinsdag 28-6 t/m vrijdag 29-7 (week 26-30).

De Bremerbergweg is afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de komgrens Biddinghuizen en de rotonde N306 Harderdijk/Spijkweg. Buslijn 147 kan in deze periode grotendeels door het werkvak blijven rijden, behalve tijdens het aanbrengen van het nieuwe asfalt. In week 30 is deze route afgesloten voor de bus voor de duur van 1 week. Tijdens de asfalteringswerkzaamheden zal het OV een alternatieve route rijden. Er rijdt tijdens de afsluiting in week 30 een pendelbus van Harderhaven tot de Aliekruikweg. Vanuit de kant Dronten naar Biddinghuizen gaat deze tot het Plein in Biddinghuizen om vervolgens een alternatieve route te rijden via de Ganzenweg naar Harderwijk toe.

Fase 2: dinsdag 30-8 t/m vrijdag 14-10 (week 35-41).

In deze periode is de Bremerbergweg afgesloten voor doorgaand verkeer tussen komgrens Biddinghuizen en de rotonde N306 Harderdijk/Spijkweg. Buslijn 147 kan deze periode grotendeels door het werkvak blijven rijden, behalve tijdens het aanbrengen van het nieuwe asfalt. Tijdens het opbreken van de klinkers, het asfalt en het aanbrengen van zand en puin is het kruispunt berijdbaar voor bestemmingsverkeer. Onder werktijden moet men wel rekening houden met hinder, zoals het wachten voor machines die tijdelijk de doorgang beletten. Het kruispunt is geheel afgesloten gedurende het aanbrengen van de nieuwe asfaltlagen. Verkeer met de bestemming Bremerbergweg/Alikruikweg/Mosselweg en Kokkelweg moet dan via omliggende wegen rijden. Tijdens het aanbrengen van het plateau op het kruispunt Alikruikweg-Mosselweg is de weg afgesloten voor de bus voor een periode van 2 tot 3 weken.

Er rijdt een pendelbus van Harderhaven tot de rotonde Spijkweg/Harderdijk Vanuit Dronten rijdt de bus tot het Plein in Biddinghuizen keert dan om, om via N305 Biddingringweg/Gooiseweg en N302 Ganzenweg naar Harderwijk te rijden. De werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van het plateau staan gepland vanaf 19 september tot en met 30 september.

Werkzaamheden

We gaan de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Het asfalt van de weg wordt vervangen. Tegelijkertijd wordt de weg verbreed. De rijstroken houden dezelfde breedte, maar tussen de rijstroken wordt een dubbele streep aangebracht met meer ruimte tussen de strepen. Ook leggen we naast de weg een ribbelstrook met glasbollen aan. De verbreding met de ribbelstrook en glasbollen verhoogt de veiligheid op de weg: het geeft bestuurders een tijdig signaal en extra ruimte om terug te sturen wanneer ze per ongeluk over de kantstreep komen.
  • Op het kruispunt Bremerbergweg – Mosselweg – Alikruikweg wordt een plateau aangelegd om de veiligheid van dit kruispunt te vergroten.
  • De bushaltes bij de rotonde Harderdijk-Spijkweg en het kruispunt Mosselweg-Alikruikweg worden vervangen.
  • De bestaande bewegwijzering wordt (gedeeltelijk) vervangen.
  • De beplanting langs de Bremerbergweg wordt gecontroleerd en waar nodig vervangen.