N710 Swifterweg

17 okt 2022 - 16 dec 2022

Wat we gaan doen

Van 17 oktober tot 16 december 2022 voert de provincie Flevoland onderhoud uit aan de N710 Swifterweg. Het asfalt is verouderd en versleten en moet worden vervangen. Daarnaast nemen we maatregelen om de veiligheid van de Swifterweg te vergroten.

Op woensdag 28 september houdt Provincie Flevoland van 17.00 tot 19.00 uur een inloop over deze werkzaamheden in ‘De Buurman’ in Biddinghuizen. Tijdens de inloopavond zijn medewerkers van de provincie aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Weggebruikers en omwonenden zijn van harte welkom. Er is geen vast programma.

Waar

Het traject van de werkzaamheden loopt vanaf de rotonde bij de Rietweg tot de kruising met de Biddingringweg.

Wanneer

Vrijdag 17 oktober 2022 tot en met 16 december 2022.

Hinder

Omleidingsroute.

Werkzaamheden

We gaan de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • Het asfalt van de weg wordt vervangen. Tegelijkertijd wordt de weg verbreed. De rijstroken houden dezelfde breedte, maar tussen de rijstroken wordt een dubbele streep aangebracht met meer ruimte tussen de strepen. Ook leggen we naast de weg een ribbelstrook met glasbollen aan. De verbreding met de ribbelstrook en glasbollen verhoogt de veiligheid op de weg: het geeft bestuurders een tijdig signaal en extra ruimte om terug te sturen wanneer ze per ongeluk over de kantstreep komen.
  • Er komt een “verhoogd” plateau bij de aansluiting van de Botweg. De aansluiting valt hierdoor beter op en het verhoogde plateau remt de snelheid, waardoor de kans op (ernstige) ongevallen aanzienlijk wordt verkleind.
  • Het kruisingsvlak met de parallelweg Biddingringweg wordt aangepast aan de huidige ontwerprichtlijnen, waarbij ook de aansluitende delen van de parallelweg worden meegenomen.
  • De bestaande bewegwijzering wordt (gedeeltelijk) vervangen.

Reisinformatie

Doorgaand verkeer krijgt te maken met hinder, doordat de weg tijdens de werkzaamheden wordt afgesloten. Om het verkeer naar hun bestemming te begeleiden worden er omleidingsroutes ingesteld. Het fietspad is tijdens de werkzaamheden wel toegankelijk.