Gemaalweg, Nagelerweg en Kamperweg

17 mrt 2021 - 30 jun 2021

Verkeersbord werkverkeer

Wat we gaan doen

Waar

De fietspaden langs de Kamperweg (N352), Nagelerweg (N716) en Gemaalweg (N712) in de Noordoostpolder

Wanneer

Vanaf medio maart 2021 tot en met mei 2021

Hinder

Omleidingsroute voor (brom)fietsers, het wegverkeer wordt geregeld door verkeersregelaars en verkeerslichten

Reisinformatie Kamperweg

De werkzaamheden starten in week 12 en worden in week 20 afgerond (ondervoorbehoud van (weers)omstandigheden).
Voor (brom)fietsers zijn er omleidingsroutes ingesteld voor het deel Zwartemeerweg tot de Randweg, onder andere via de Enserweg. Voor het traject Randstraat tot aan de carpoolplaats wordt een noodfietspad aangelegd langs de werkvak. Bij de brug Schokkerringweg worden (brom)fietsers veilig langs het werk geleid.

Kaart met reisinformatie Kamperweg

Reisinformatie Gemaalweg

De werkzaamheden starten in week 14 en worden in week 18 afgerond (ondervoorbehoud van (weers)omstandigheden). De werkzaamheden starten vanuit Rutten, richting Lemmer. Voor (brom)fietsers is er een omleidingsroute ingesteld via de Lemsterweg. Op het (laatste) gedeelte Gemaalweg vanaf de Lemsterweg tot aan de fietsoversteek voor de Friese Sluis wordt één rijstrook afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. Voor (brom)fietsers wordt een aparte strook ingericht op de afgesloten rijbaan. Via deze strook kunnen (brom)fietsers op de Lemsterweg komen. De mogelijkheid om ook tijdens de werkzaamheden aan het eerste deel van de Gemaalweg de fietsers over de rijbaan te leiden is uitvoerig bekeken, maar bleek uiteindelijk niet haalbaar.

Kaart met reisinformatie Gemaalweg

Reisinformatie Nagelerweg

De werkzaamheden starten in week 12 en worden in week 19 afgerond (ondervoorbehoud van (weers)omstandigheden).Voor (brom)fietsers is een omleidingsroute ingesteld via de Hannie Schaftweg en Verlengde Gildenweg.

Kaart met reisinformatie Nagelerweg

Werkzaamheden

Fietspad Kamperweg

Het asfalt van het gehele fietspad tussen de fietsoversteek bij de Zwartemeerweg tot aan de carpoolplaats Schokkerringweg/Kamperweg wordt vervangen door duurzaam beton. Een betonnen fietspad is vlak en stroef wat zorgt voor rijcomfort en veiligheid. Ook heeft beton weinig onderhoud nodig en kent het een lange levensduur van ten minste 50 jaar. Op diverse plekken worden prefab betonplaten gebruikt om bestaande bomen te kunnen behouden.

Fietspad Gemaalweg

Het asfalt vanaf de kruising bij de Lemsterweg tot de fietsoversteek voor de Friese Sluis wordt vervangen door duurzaam beton. Daarnaast worden op het traject vanaf de kruising bij de Lemsterweg tot aan Rutten op verschillende plekken betonplaten gerepareerd die beschadigd zijn. De berm tussen het fietspad en de weg wordt op termijn nog voorzien van nieuwe bomen.

Fietspad Nagelerweg

Het asfalt van het gehele fietspad tussen de fietsoversteek vanaf de kruising bij de Bomenweg tot de bebouwde kom van Emmeloord wordt vervangen door duurzaam beton.