Michiel Rijsberman

Michiel Rijsberman is gedeputeerde namens D66 (2 zetels). Als de Commissaris van de Koning afwezig is, is Michiel Rijsberman zijn 6e vervanger (6e loco). Verder vervangt hij gedeputeerde Harold Hofstra bij afwezigheid.

Portefeuille

 • Kunst en cultuur
  • Musea
  • Landschapskunst
  • Verhaal van Flevoland programmalijn 4: cultuur, recreatie en toerisme
 • Verhaal van Flevoland
 • Nationaal Park Nieuw Land
  • Uitvoering Natura 2000 beheerplan Oostvaardersplassen en rapport Van Geel
  • Marker Wadden
  • Oostvaardersoevers
 • Europa
  • Comité van de Regio's
  • Vertegenwoordiger EU-netwerken
  • Huis Nederlandse provincies
 • Lelystad next level
 • Bestuurlijke adviescommissie cultuur

Meer informatie vindt u op de website van D66 Flevoland.