Michiel Rijsberman

Michiel Rijsberman is gedeputeerde namens D66 (2 zetels). Als de Commissaris van de Koning afwezig is, is Michiel Rijsberman zijn 6e vervanger (6e loco). Verder vervangt hij gedeputeerde Harold Hofstra bij afwezigheid.

Portefeuille

 • Kunst en cultuur
  • Musea
  • Landschapskunst
  • Verhaal van Flevoland programmalijn 4: cultuur, recreatie en toerisme
 • Verhaal van Flevoland
 • Nationaal Park Nieuw Land
  • Uitvoering Natura 2000 beheerplan Oostvaardersplassen en rapport Van Geel
  • Marker Wadden
  • Oostvaardersoevers
 • Europa
  • Comité van de Regio's
  • Vertegenwoordiger EU-netwerken
  • Huis Nederlandse provincies
 • Lelystad next level
 • Bestuurlijke adviescommissie cultuur

Meer informatie vindt u op de website van D66 Flevoland.

Foto van gedeputeerde Michiel Rijsberman

 
Download

Portretfoto gedeputeerde Michiel Rijsberman - fotograaf: © Patricia Peters

jpg - 428,71 kB
Open de jpg

Ambtshalve nevenfuncties

 • Lid van het Algemeen Bestuur van Huis Nederlandse Provincies (HNP)
 • Lid van het bestuur van de Regio Randstad
 • Lid van het Europees Comité van de Regio’s
 • Vertegenwoordiger namens Flevoland in het algemeen bestuur en lid van het politiek bureau van de Assembly of European Regions
 • Plaatsvervangend lid Executive Committee van de North Sea Commission, onderdeel van de Conference of Periferal and Maritime Regions (CPMR)
 • Lid Bestuurlijk Adviescommissie Cultuur van het Interprovinciaal Overleg
 • Vicepresident van de Renew Europe groep in het Comité van de Regio’s
 • Voorzitter, stuurgroep Nationaal Park Nieuw Land
 • Vicevoorzitter van de Nederlandse Delegatie van het Europees Comité van de Regio's (per 01-09-2020)
 • Voorzitter, Algemeen Dagelijks Bestuur Samenverwerkingsverband Nationale Parken
 • Voorzitter wordt van het Platform en Kernteam Nationale Parken
 • President van de Sectie Low Countries van de Europarc Federation.

Niet ambtshalve nevenfunctie

Voorzitter van de Raad van Toezicht van De Lieve Vrouw, Theater en Filmhuis te Amersfoort

De Lieve Vrouw is het culturele huis voor podiumkunsten en film in Amersfoort. Michiel Rijsberman is voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht controleert de werkzaamheden van de directie. Hij ontvangt hiervoor geen vergoeding.