Michiel Rijsberman

Michiel Rijsberman

Sociale media

Volg Michiel Rijsberman op sociale media

Portefeuille

2e loco
Vervangt gedeputeerde Appelman

 • Recreatie en Toerisme
 • Gebiedspromotie
 • Nationaal Park Nieuw Land
 • Kunst en cultuur
 • Europa
  • Comité van Regio’s
  • Coördinatie Interreg
  • Assembly of European Regions
 • Markermeer - IJmeer
 • Bestuurlijke Zaken:
  • Flevolandse samenwerkingsagenda
  • Bestuurlijke vernieuwing
  • Coördinatie Verbonden Partijen
  • Coördinatie Interbestuurlijk Toezicht
 • Digitale infrastructuur buitengebied
 • Communicatie en ICT
 • Huis van de Nederlandse Provincies
 • IPO BAC Cultuur
 • Agendalid IPO BAC Financiën en E-provincies

Meer informatie vindt u op de website van D66 Flevoland.

Contact

Algemene vragen

Neem contact op met het secretariaat

Contact

Persvragen

Neem contact op met de woordvoerder