Nevenfuncties

Gedeputeerde Staten van Flevoland verrichten naast hun bestuurlijke functie een aantal nevenfuncties, die al dan niet betaald zijn.

Leen Verbeek

Nevenfuncties, ambtshalve

De commissaris van de Koning heeft ambtshalve de volgende nevenfuncties:

 • Voorzitter Algemeen bestuur Nazorgfonds
 • Voorzitter Han Lammersfonds
 • Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland
 • Voorzitter bestuur Vereniging Deltametropool
 • Voorzitter Nederlandse delegatie naar het Congres van Lokale en Regionale overheden van de Raad van Europa (RvE) te Straatsburg
 • Rapporteur voor de strijd tegen radicalisering voor de Raad van Europa
 • Rapporteur voor Turkije voor de Raad van Europa
 • Rapporteur voor Slowakije voor de Raad van Europa
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW) (is betaald, maar de heer Verbeek ziet af van vergoeding)
 • Lid van het dagelijks bestuur Het Flevolands Archief (gemeenschappelijke regeling)

Persoonlijke, onbetaalde nevenfuncties

 • Voorzitterschap van het Algemeen Bestuur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
 • Lid Raad van Toezicht Zuiderzeemuseum
 • Mede-oprichter/voorzitter International Tree Fund (plattelandsprojecten voornamelijk in Latijns Amerika)
 • Voorzitter Centrum Lokaal Bestuur van de PvdA
 • Adviserend lid PvdA Partijbestuur
 • Voorzitter Culturele Businessclub Agora theater Lelystad
 • Lid Comité van Aanbeveling Zomaar mijn dag
 • Lid Comité van Aanbeveling Week van de Wetenschap
 • Lid Comité van Aanbeveling Annemiek Timmerman
 • Lid Comité van Aanbeveling Paul Nouwen Award
 • Lid Comité van Aanbeveling Almeers Jeugd Symfonie Orkest (AJSO)
 • Lid Comité van Aanbeveling TessUnlimited
 • Lid Comité van Aanbeveling Respijthuis
 • Lid Comité van Aanbeveling International Raoul Wallenberg Foundation (IRFW)
 • Lid commissie van Aanbeveling Stichting Streekfonds Flevoland
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Apollo Ensemble

Jan-Nico Appelman

Nevenfuncties, ambtshalve

 • Vertegenwoordiger namens aandeelhouder provincie van OMALA N.V. (inclusief Airport Garden City)
 • Vertegenwoordiger namens aandeelhouder provincie van Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V.
 • Lid van Dagelijks en Algemeen Bestuur van Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland

Michiel Rijsberman

Nevenfuncties, ambtshalve

 • Lid van het Algemeen Bestuur van Huis Nederlandse Provincies (HNP)
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van Het Flevolands Archief
 • Lid van het EU Comité van de Regio’s, commissie voor de territoriale samenhang (COTER)
 • Lid van het bestuur van de Regio Randstad
 • Lid van het dagelijks bestuur van de vereniging Peri-Urban Regions Platform Europe (PURPLE) asrl, namens de Regio Randstad
 • Lid van de Comité van Toezicht INTERREG Deutschland - Nederland
 • Vertegenwoordiger namens Flevoland in het algemeen bestuur en lid van het politiek bureau van de Assembly of European Regions
 • Plaatsvervangend lid Executive Committee van de North Sea Commission, onderdeel van de Conference of Periferal and Maritime Regions (CPMR)

Harold Hofstra

Persoonlijke, onbetaalde nevenfuncties

 • Bestuurslid landelijk bestuur ChristenUnie namens Flevoland

Jop Fackeldey

Persoonlijke, onbetaalde nevenfuncties

 • Teamcaptain Roparun Team Lelystad

Jan de Reus

Nevenfuncties, ambtshalve

 • Vertegenwoordiger namens aandeelhouder provincie van OMALA N.V. (inclusief C.V. Airport Garden City)
 • Bestuurslid Amsterdam Airport Area (AAA)