Nevenfuncties

Gedeputeerde Staten van Flevoland verrichten naast hun bestuurlijke functie een aantal nevenfuncties, die al dan niet betaald zijn.

Leen Verbeek

Nevenfuncties, ambtshalve

 • Doyen van de Kring van commissarissen van de Koning
 • Voorzitter Han Lammersfonds
 • Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland
 • Voorzitter Algemeen bestuur Nazorgfonds
 • Voorzitter bestuur Vereniging Deltametropool
 • Voorzitter Nederlandse delegatie naar het Congres van Lokale en Regionale overheden van de Raad van Europa te Straatsburg
 • Voorzitter van de Monitoring Committee van de Raad van Europa
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW)
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Slachtofferhulp Nederland
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Perspectief Herstelbemiddeling
 • Lid van het dagelijks bestuur Het Flevolands Archief (gemeenschappelijke regeling)
 • Aandeelhouder van de Regionale ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (ROM Flevoland)

Persoonlijke, onbetaalde nevenfuncties

 • Voorzitter van het Algemeen Bestuur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Slachtofferhulp Nederland
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Perspectief Herstelbemiddeling
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW)
 • Voorzitter Centrum Lokaal Bestuur van de PvdA
 • Voorzitter Culturele Businessclub Agora theater Lelystad
 • Mede-oprichter voorzitter International Tree Fund (plattelandsprojecten voornamelijk in Latijns Amerika)
 • Lid Raad van Toezicht Zuiderzeemuseum
 • Lid Comité van Aanbeveling Zomaar mijn dag
 • Lid Comité van Aanbeveling Week van de Wetenschap
 • Lid Comité van Aanbeveling Annemiek Timmerman
 • Lid Comité van Aanbeveling Paul Nouwen Award
 • Lid Comité van Aanbeveling Almeers Jeugd Symfonie Orkest (AJSO)
 • Lid Comité van Aanbeveling TessUnlimited
 • Lid Comité van Aanbeveling Respijthuis
 • Lid Comité van Aanbeveling International Raoul Wallenberg Foundation (IRFW)
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Streekfonds Flevoland
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Apollo Ensemble

Jan-Nico Appelman

Nevenfuncties, ambtshalve

 • Vertegenwoordiger namens aandeelhouder provincie van OMALA N.V. (inclusief Airport Garden City)
 • Vertegenwoordiger namens aandeelhouder provincie van Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland B.V.
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Regionale Economie van het Interprovinciaal Overleg
 • Lid Bestuurlijk overleg Platform Economie MRA
 • Voorzitter Monitoring Board FoodChains 4 EU van het INTERREG
 • Lid Executive Committee van de North Sea Commission, onderdeel van Conference of Peripheral Maritime Regions

Persoonlijke, betaalde nevenfuncties

 • DGA Wilava Holding BV
 • Appelman Landbouw
 • Appelman Windenergie

Michiel Rijsberman

Nevenfuncties, ambtshalve

 • Lid van het Algemeen Bestuur van Huis Nederlandse Provincies (HNP)
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van Het Flevolands Archief
 • Lid van het EU Comité van de Regio’s, commissie voor de territoriale samenhang (COTER)
 • Lid van het bestuur van de Regio Randstad
 • Lid van de Comité van Toezicht INTERREG Deutschland - Nederland
 • Vertegenwoordiger namens Flevoland in het algemeen bestuur en lid van het politiek bureau van de Assembly of European Regions
 • Plaatsvervangend lid Executive Committee van de North Sea Commission, onderdeel van de Conference of Periferal and Maritime Regions (CPMR)
 • Lid Bestuurlijk Adviescommissie Cultuur van het Interprovinciaal Overleg

Persoonlijke, onbetaalde nevenfuncties

 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van De Lieve Vrouw, Theater en Filmhuis te Amersfoort.

Harold Hofstra

Nevenfuncties, ambtshalve

 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland van het Interprovinciaal Overleg
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Financiën & E-provincies van het Interprovinciaal Overleg
 • Lid Dagelijks Bestuur Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Flevoland

Persoonlijke, onbetaalde nevenfuncties

 • Bestuurslid landelijk bestuur ChristenUnie namens Flevoland

Jop Fackeldey

Nevenfuncties, ambtshalve

 • Voorzitter Stuurgroep Stedelijke Transformatie
 • Expertteam Woningbouw

Persoonlijke, onbetaalde nevenfuncties

 • Teamcaptain Roparun Team Lelystad

Jan de Reus

Nevenfuncties, ambtshalve

 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Mobiliteit van het Interprovinciaal Overleg
 • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer van het Interprovinciaal Overleg
 • Vertegenwoordiger namens aandeelhouder provincie van OMALA N.V. (inclusief C.V. Airport Garden City)
 • Bestuurslid Amsterdam Airport Area (AAA)

Persoonlijke, onbetaalde nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Zorgfix te Almere
 • Lid Algemeen Bestuur Bestuurdersvereniging VVD