Concernzaken

In de afdeling Concernzaken zijn taken ondergebracht die voor de gehele organisatie generiek van toepassing zijn. De afdeling Concernzaken bestaat uit de eenheden Communicatie, Facilitair, Financiën, HRM, Informatievoorziening en Juridische Zaken & Inkoop en de Concernstaf.