Informatievoorziening

De afdeling informatievoorziening (IV) ondersteunt de andere afdelingen van provincie Flevoland op het gebied van informatievoorziening. We beheren de huidige ICT-omgeving, vertalen de wensen van andere afdelingen naar goede aanpassingen in onze ICT-omgeving en ontwikkelen beleid en strategie op het gebied van informatievoorziening zodat de ICT-omgeving van de provincie toekomstvast is en bijblijft in de actuele ontwikkelingen.