Publicaties van derden

Op deze pagina kunt u publicaties van andere organisaties bekijken.

  • Op Tableau Public vindt u het Dashboard Werklocaties van de provincies Noord-Holland en Flevoland 2018-2019, ontwikkeld in het kader van de Plabeka monitor.

Het Platform Bedrijven en Kantoren (Plabeka) richt zich op het reduceren van de structurele leegstand van werklocaties in de MRA (Metropool Regio Amsterdam). Binnen het platform werken de provincie Flevoland, Noord-Holland, gemeenten en ondernemers samen. Plabeka wil duidelijk maken welke investeringen, afspraken en eventuele beleidswijzigingen binnen de kantoren en bedrijvenmarkt noodzakelijk zijn om de internationale concurrentiepositie van de MRA te versterken.

De voortgang van de bestuurlijke afspraken die gemeenten en provincies hebben gemaakt in het Plabeka worden jaarlijks gemonitord middels de Monitor Plabeka. Deze monitor heeft als doel om de trends en ontwikkelingen op de werklocatiemarkt in de MRA en de ruimtelijke spreiding van banen in beeld te brengen. Op het gebied van bedrijventerreinen zijn alle Flevolandse gemeente hierin opgenomen. Informatie over kantorenlocaties is enkel beschikbaar voor de MRA-gemeenten Almere en Lelystad.

  • Op de website van de Metropool Regio Amsterdam (MRA), waaronder ook Flevoland valt, vindt u onder andere de
    • "Monitor Woningproductie Noordvleugel, versie juni 2016". In deze monitor vindt u informatie over de woningproductie, -vraag en de plancapaciteit van woningen in Flevoland en de Metropool Regio Amsterdam
    • en de "Economische Verkenningen Metropool Regio Amsterdam 2016". Bruikbare data voor ieder die in bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken aan de economische ontwikkeling in deze regio.
  • Op de website van de GGD Flevoland vindt u cijfers over publieke gezondheid in Flevoland. De cijfers komen voort uit onderzoeken en diverse registraties van GGD Flevoland.