Publicaties van derden

Op deze pagina kunt u publicaties van andere organisaties bekijken.

  • Op de website van de Metropool Regio Amsterdam (MRA), waaronder ook Flevoland valt, vindt u onder andere de
    • "Monitor Woningproductie Noordvleugel, versie juni 2016". In deze monitor vindt u informatie over de woningproductie, -vraag en de plancapaciteit van woningen in Flevoland en de Metropool Regio Amsterdam
    • en de "Economische Verkenningen Metropool Regio Amsterdam 2016". Bruikbare data voor ieder die in bedrijven, kennisinstellingen en overheden werken aan de economische ontwikkeling in deze regio.
  • Op de website van de GGD Flevoland vindt u cijfers over publieke gezondheid in Flevoland. De cijfers komen voort uit onderzoeken en diverse registraties van GGD Flevoland.