Vestigingen naar bedrijfstak

Provincie Flevoland verzamelt cijfermateriaal op het gebied van economie. Denk hierbij aan de arbeidsmarkt, werkloosheid, banen en de bevolking. In de onderstaande tabel wordt het aantal vestigingen in Flevoland per bedrijfstak weergegeven. In kolom 1 staan de bedrijfstakken, in kolom 2 staan de cijfers over heel Flevoland, in kolom 3 tot en met kolom 8 staan de cijfers per gemeente.

Aantal vestigingen naar bedrijfstak per gemeente in Flevoland (april 2017)
  Flevoland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde
landbouw en visserij 2.329 89 537 150 1.133 130 290
industrie en nutsbedrijven 1.673 603 212 325 277 153 103
bouwnijverheid 3.465 1.546 302 737 431 282 167
handel 6.567 2.974 739 1.290 776 338 450
horeca 1.021 525 94 221 89 41 51
vervoer 1.178 656 72 170 121 118 41
informatie en communicatie 2.544 1.589 158 451 158 41 147
zakelijke en financiële diensten 9.117 4.822 834 1.739 845 224 653
openbaar bestuur 117 27 17 30 21 10 12
onderwijs 2.120 1.164 189 369 214 41 143
gezondheidszorg 4.254 2.203 357 843 488 111 252
overige diensten 4.017 2.105 390 739 438 130 215
totaal aantal vestigingen 38.402 18.303 3.901 7.064 4.991 1.619 2.524

Deze cijfers zijn op 7 augustus 2018 voor het laatst bijgewerkt.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem contact op met de afdeling Strategie en Beleid