Vestigingen naar bedrijfstak

Provincie Flevoland verzamelt cijfermateriaal op het gebied van economie. Denk hierbij aan de arbeidsmarkt, werkloosheid, banen en de bevolking. In de onderstaande tabel wordt het aantal vestigingen in Flevoland per bedrijfstak weergegeven. In kolom 1 staan de bedrijfstakken, in kolom 2 staan de cijfers over heel Flevoland, in kolom 3 tot en met kolom 8 staan de cijfers per gemeente.

Aantal vestigingen naar bedrijfstak per gemeente in Flevoland (april 2018)
  Flevoland Almere Dronten Lelystad Noordoostpolder Urk Zeewolde
landbouw en visserij 2.351 88 555 153 1.120 148 287
industrie en nutsbedrijven 1.695 615 209 325 278 162 106
bouwnijverheid 3.722 1.688 314 792 446 296 186
handel 6.576 3.025 717 1.273 760 349 452
horeca 1.083 587 97 213 88 43 55
vervoer 1.306 740 75 188 128 126 49
informatie en communicatie 2.622 1.641 163 460 151 50 157
zakelijke en financiële diensten 9.465 5.098 853 1.768 841 231 674
openbaar bestuur 106 25 16 25 19 10 11
onderwijs 2.239 1.250 202 379 213 46 149
gezondheidszorg 4.472 2.345 374 868 511 117 257
overige diensten 4.203 2.274 404 739 437 136 213
totaal aantal vestigingen 39.840 19.376 3.979 7.183 4.992 1.714 2.596

Deze cijfers zijn op 24 juli 2019 voor het laatst bijgewerkt.