Provinciehuis gesloten

Laatste update: 4 juni 2020

Hoewel er sinds kort sprake is van een versoepeling van een aantal landelijke richtlijnen van RIVM, rijksoverheid en veiligheidsregio’s rondom het coronavirus, blijft de richtlijn om zoveel mogelijk thuis te blijven werken van kracht. Dit betekent dat provincie Flevoland aan haar medewerkers heeft gevraagd om nog tot 1 september 2020 zoveel mogelijk thuis te blijven werken. Ook ons bestuur werkt vanuit huis. Het provinciehuis blijft daarom voorlopig ook nog dicht.

Dienstverlening

Ondanks dat wij zo veel mogelijk thuiswerken, zijn en blijven wij erop gericht onze dienstverlening zo optimaal mogelijk te houden. Omdat het een unieke situatie is, kan het zijn dat zaken anders lopen dan dat u van ons gewend bent. Wij vragen hiervoor uw begrip. We hebben goed in beeld wat nodig is om de continuïteit van bestuur en bedrijfsvoering zeker te stellen. Die komen niet in het gedrang. We volgen de ontwikkelingen op de voet en stellen onze richtlijnen bij als daar aanleiding toe is.

Zittingen rechtbank Midden-Nederland

Vanaf  5 juni maakt de rechtbank Midden-Nederland voor een deel van de zittingen gebruik van zalen in het Provinciehuis. Voor deze rechtbankzittingen is het Provinciehuis geopend. Alleen via aanmelding bij de rechtbank kan toegang tot deze zittingen worden verleend.

Meer informatie

Alle afspraken met externe partners en evenementen in het provinciehuis zijn in ieder geval tot 1 september 2020 geannuleerd. Heeft u hierover vragen, neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij provincie Flevoland. Voor overige vragen over de coronamaatregelen, verwijzen wij u naar de websites van het Rijk: maatregelen corona verlengd, RIVM en de Veiligheidsregio Flevoland.