Financiën

Provincie Flevoland maakt elk jaar de begroting en de jaarstukken op. De begroting wordt voorafgaand aan een jaar vastgesteld. In de begroting staat wat we willen bereiken, onze plannen daarvoor en hoeveel geld beschikbaar is. Is het jaar voorbij? Dan leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid (hebben we onze doelen gehaald?), de uitvoering en de inzet van het geld. Dit doen we in de jaarstukken. Volgens de provinciewet zijn we verplicht om elk jaar de begroting en jaarstukken te maken.

Begroting en jaarstukken

Op deze pagina vindt u een overzicht van onze begrotingen en jaarstukken vanaf 2011. Wanneer u op de onderstaande links klikt, wordt u doorgestuurd naar archiefweb.eu.

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011