Subsidie aanvragen

Provincie Flevoland verleent subsidie op basis van een aantal juridische documenten, zoals de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene Subsidieverordening Flevoland (ASF). U kunt bij de provincie een subsidie aanvragen voor het uitvoeren van bepaalde activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van de provincie. De provincie maakt daarbij onderscheidt in boekjaarsubsidies, eenmalige subsidies en incidentele subsidies Deze subsidies hebben allemaal een eigen wettelijke grondslag, waarop zij kunnen worden verleend. Wanneer u denkt dat u in aanmerking komt voor subsidie, wilt u natuurlijk weten hoe u deze aanvraagt.

Hoe het werkt

  • Voor een snellere behandeling van de aanvragen is een aanvraagformulier opgesteld. Dit formulier vindt u op de pagina van de subsidie die u wilt aanvragen.
  • Wij vragen van u om dit formulier in te vullen en te ondertekenen door een daartoe gerechtigd persoon.
  • Wanneer het aanvraagformulier een Excel-, Word -of pdf-bestand is dient u het formulier, vergezeld van de gevraagde bijlagen, te versturen aan subsidieaanvragen@flevoland.nl.
  • Na ontvangst van uw aanvraag neemt een medewerker van de betreffende afdeling uw aanvraag in behandeling.
  • Als wij te weinig informatie hebben gekregen om een goede beoordeling van uw aanvraag mogelijk te maken, vragen wij u om aanvullende informatie. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het formulier aanvullen subsidieaanvraag.
  • Als uw aanvraag compleet is, voert de provincie een inhoudelijke toets uit. We kijken of aan alle criteria is voldaan en of de aanvraag binnen ons beleid past.
  • Deze toets leidt altijd tot een beschikking. Deze beschikking wordt uiterlijk binnen 13 weken aan u verzonden.
  • Wanneer wij deze termijn overschrijden, zonder de termijn te hebben verlengd, kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen.