Beheerstroken

De provincie heeft in 2018 bewoners bezocht die een beheerstrook achter kun kavel hebben. Dit is een stuk grond tussen de woning en de (vaar)weg. Doel van deze huisbezoeken was om vast te stellen of objecten op de beheerstrook zorgen voor schade aan de oever. Het gaat dan met name om zware objecten of grote bomen met forse wortelontwikkeling. 

Huurovereenkomst 

Alle bezoeken zijn bevestigd met een gespreksverslag per mail. In de meeste gevallen kan de bestaande situatie ongewijzigd blijven. Als de bewoners gebruikmaken van de huurovereenkomst, zullen ze de komende jaren zonder problemen gebruik kunnen blijven maken van de beheerstrook. Groot onderhoud aan de beheerstroken wordt namelijk pas in 2028 verwacht. Bewoners waarbij wel objecten verwijderd moeten worden, informeren wij over de planning. Als bewoners niet willen huren, moet de beheerstrook in oude staat worden hersteld en verzorgt de provincie het onderhoud: tweemaal per jaar maaien.

Download

Open de vaststelling van de verhuurprijs beheerstroken

pdf - 91.46 kB
Open de pdf