Beheerstroken

Provincie Flevoland is in 2018 gestart met het bezoeken van bewoners waarvan de tuinen grenzen aan de provinciale beheerstrook langs een vaarweg. Een beheerstrook is een stuk grond dat tussen de woning van de eigenaar en de provinciale vaarweg ligt. De provincie gebruikt deze strook voor het uitvoeren van beheer en onderhoud aan vaarwegen. Doel van het bezoek aan de inwoners was vast te stellen of de beheerstrook in gebruik is genomen door de eigenaar. En in hoeverre zware objecten schade kunnen berokkenen aan de oevers, zoals steigers, prielen, schuren, bomen en heesters. Verder zijn deze bewoners geattendeerd op de mogelijkheid tot huur van de provinciale beheerstrook.

Voortgang project legalisering beheerstroken vaarwegen in 2020

Het project legalisering beheerstroken vaarwegen is in de afrondende fase. Zeventig eigenaren maken legaal gebruik van de beheerstrook en hebben met de provincie een huurovereenkomst afgesloten. Nog enkele dossiers resteren waarbij de provincie constateert dat oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de provinciale beheerstrook. De provincie treft nu voorbereidingen voor het (laten) ontruimen van deze beheerstroken dit jaar. 

Download

Open de vaststelling van de verhuurprijs beheerstroken

pdf - 91.46 kB
Open de pdf