Beheerstroken

De provincie bezoekt in het laatste kwartaal 2018 de bewoners die een beheerstrook achter kun kavel hebben. Dit is een stuk grond tussen de woning en de (vaar)weg). Deze bevinden zich voor het grootste deel in de Noordoostpolder.
Doel van deze huisbezoeken is om vast te stellen of de bestaande situatie, die de afgelopen jaren is ontstaan, geen schade berokkent aan de oever. Het gaat hier dan om grote bomen met forse wortelontwikkeling en zware objecten die met puntbelasting schadelijk kunnen zijn.
Alle bezoeken worden achteraf bevestigd met een gespreksverslag per mail. In veruit de meeste gevallen kan de bestaande situatie ongewijzigd blijven en wanneer de bewoner gebruik maakt van de huurovereenkomst zal men de komende jaren zonder problemen gebruik kunnen blijven maken van de beheerstrook. Groot onderhoud wordt namelijk pas in 2028 verwacht. Indien de bewoner niet wil huren moet de beheerstrook in oude staat worden hersteld en verzorgt de provincie het onderhoud (tweemaal per jaar maaien).

Ons beleid