Aannemerscombinatie Croonwolter&dros – Hollandia Services voert de werkzaamheden binnen het project ‘Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen’ uit. Deze aannemer heeft een planning gemaakt. Hierin staat wanneer welke brug of sluis opgeknapt wordt. Het is en blijft lastig om vier jaar vooruit te kijken en voor vier jaar definitief te plannen. De tijdsplanning, waar we nu vanuit aan is het volgende:

  • 2019: Voorbereiding en ontwerpen nieuw bedieningssysteem.
  • 2020: Urkersluis (kwartaal 1), Arie de Witbrug (kwartaal 3), Friese Sluis (kwartaal 4).
  • 2021: Tollebekerbrug (kwartaal 1), Zwolse brug (kwartaal 1), Elburgerbrug (kwartaal 2), Ketelsluis (kwartaal 4), Kampersluis (kwartaal 4).
  • 2022: Voorstersluis (kwartaal 1), Noordersluis (kwartaal 1), Marknessersluis (kwartaal 3), Vaartsluis (kwartaal 4), Zuidersluis (kwartaal 4). 
  • 2023: Vollenhoverbrug (kwartaal 1) en Larsersluis (kwartaal 1). 
Download

Infographic planning

pdf - 1,87 MB
Open de pdf