Challenges

Provincie Flevoland organiseert tot aan de expo Floriade Almere 2022 verschillende challenges om daarmee innovaties op het gebied van duurzame voedselvoorziening te stimuleren.

Challenge: Eet als een pionier

In de challenge: 'Eet als een pionier' dagen we koks en aspirant-koks uit om een gerecht dat voor 80% uit groente bestaat in te dienen en dat 3 weken lang op hun menukaart aan te bieden. Uit alle inzendingen worden de 8 lekkerste pioniersgerechten van Flevoland gekozen. In een finale op 16 oktober 2019 strijden zij om de winst. Lees meer over deze challenge in het dossier.

Challenge Bodem, voedselketen en gezondheid

Provincie Flevoland startte eind januari 2017 de eerste challenge: ‘Help mee aan de toekomst van onze voeding!’. Het Flevolandse MKB, studentondernemers en samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen werden uitgedaagd om businessconcepten in te dienen rondom de thema’s ‘slimme bodem’, ‘slimme voedselketen’ en ‘slimme voeding’. 1 juni 207 heeft de jury de 3 winnaars bekendgemaakt:

  • In de categorie MKB Flevoland: Instral BV met C-Force Agri
  • In de categorie Samenwerkingsverband: Multi Tool Trac
  • In de categorie Student-ondernemer: PeelPioneers

De winnaars kregen een geldbedrag van 25.000 euro en begeleiding op maat om hun innovatie te realiseren. Bovendien krijgen ze de kans hun innovatie te tonen op het internationale podium van Floriade 2022 in Almere. Bekijk het videoverslag op YouTube en lees de samenvatting van de inzendingen (pdf, 1 MB).

Belang van voeding en gezondheid wereldwijd

In 2050 is de wereldbevolking sterk gegroeid. De vraag naar voedsel stijgt en door een ongezond eetpatroon nemen welvaartsziekten toe. Verandering in hoe we omgaan met de bodem, met onze voedselketen en met onze voeding is dan ook noodzakelijk om zowel nu als op lange termijn te kunnen voorzien in manieren om de wereldbevolking duurzaam van voldoende en gezonde voeding te voorzien. De Challenge bestond uit 3 thema’s:

  • Slimme bodem – hoe zorgen we voor een duurzamer bodemgebruik?
  • Slimme voedselketen – hoe zorgen we in de keten (van land tot winkelmand) voor meer opbrengsten  en minder afval?
  • Slimme voeding – hoe zorgen we voor voeding die bijdraagt aan gezonder oud worden en sneller herstellen?