Snel internet

Snel internet past bij het wonen en werken in deze tijd, dat geldt ook voor de buitengebieden. Provincie Flevoland vindt het belangrijk dat iedereen in Flevoland toegang kan krijgen tot snel internet. In de dorpen en steden is deze verbinding vaak al beschikbaar maar in het buitengebied van oostelijk en zuidelijk Flevoland is dit nog niet overal het geval.

Stand van zaken

Op 19 maart 2019 vond de kick-off plaats van de vraagbundeling voor de aanleg van glasvezel in oostelijk en zuidelijk Flevoland. De provincie heeft de afgelopen jaren met gemeenten, inwoners van het buitengebied en LTO (de projectgroep Snel internet) er hard aan gewerkt om zover te komen. De inwoners in het buitengebied zijn nu aan zet om deze kans te grijpen zodat er straks overal in de provincie Flevoland een snelle internetvoorziening is. Medio juni 2019 wordt bekendgemaakt of de vraagbundeling succesvol is. Om te kunnen starten met de aanleg is het nodig dat 50% van de mogelijke aansluitingen voor glasvezel zich aanmeldt voor dit project.

Aanleiding

Provinciale Staten hebben op 15 december 2016 de vraag gesteld in hoeverre de huidige snel internetvoorzieningen in het landelijk gebied de gewenste en benodigde kwaliteit leveren, nu en in de toekomst. Om dit in kaart te brengen heeft in het najaar van 2017 een onderzoek plaatsgevonden. Het onderzoek naar de kwaliteit van het internet in het landelijk gebied is enerzijds een technisch vraagstuk maar gaat aan de andere kant ook over de ervaring van de gebruikers van het internet in dit gebied. Met een online enquĂȘte zijn deze ervaringen, verwachtingen, gebruik en wensen van bewoners en ondernemers in het buitengebied van oostelijk en zuidelijk Flevoland opgehaald. Daarnaast was er op 6 november 2017 een bijeenkomst met deze gebruikers. Voor het technische vraagstuk heeft een bureauonderzoek plaatsgevonden. De resultaten van het onderzoek zijn bekend en beschikbaar in het onderzoeksrapport.