Bodem, melding verontreiniging of aantasting

U meldt verontreiniging of aantasting van de bodem zo snel mogelijk nadat u dit heeft gemerkt. Dit geldt ook als u activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten doet of laat doen.

De hier bedoelde activiteiten staan in de Wet bodembescherming. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • handelingen die erosie (afbraak), verdichting (samenpakking) of verzilting (verzouting) van de bodem tot gevolg kunnen hebben;
  • handelingen waarbij bepaalde stoffen op of in de bodem terecht moeten gaan komen om de structuur of de kwaliteit van de bodem te beïnvloeden; en 
  • andere handelingen waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten.

Bij de aanpak van bodemverontreiniging bestaat een verschil tussen verontreiniging die is ontstaan vanaf 1 januari 1987 (nieuw) en voor 1 januari 1987 (oud). Nieuwe bodemverontreiniging moet u zo snel mogelijk saneren. Het tijdstip waarop oude bodemverontreiniging gesaneerd moet zijn, is afhankelijk van de risico’s die de verontreiniging tot gevolg heeft.

Contact

U meldt de verontreiniging of de aantasting bij de provincie.

Gebruik hiervoor het meldingsformulier.

Hoe werkt het?

Zo snel mogelijk nadat u op de hoogte bent van de verontreiniging of aantasting van de bodem doet u een melding. U geeft bij de melding aan welke maatregelen u van plan bent te nemen om de bodem te saneren of de aantasting te beperken.
De maatregelen die u kunt en moet nemen bij de sanering hangen af van het soort en omvang van de verontreiniging. Voor een kleinschalige verontreiniging hoeft u alleen een Besluit uniforme saneringen (BUS) melding te doen.

Meer informatie

Wet- en regelgeving

Laatst aangepast: 02-02-2023