Vergunning voor bouwen of werken openbare weg

Als u op, over of onder een provinciale weg of vaarweg wilt bouwen of werken, controleer dan eerst wie de eigenaar van deze weg of vaarweg is. De provincie heeft diverse wegen en vaarwegen in beheer. U moet dan bij de provincie een ontheffing aanvragen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de volgende bouwwerken en/of werkzaamheden;

  • Bouwen van een brug
  • Bouwen van een viaduct
  • Bouwen van een insteekhaven
  • Naar archeologische vondsten of sporen graven

Welke regels gelden voor u?

De voorwaarden zijn onder andere:

  • De weg of vaarweg is in beheer bij de provincie.
  • Uw bouwwerk of activiteit brengt het verkeer niet in gevaar.
  • Uw bouwwerk of activiteit tast de weg en de berm niet aan.

Hoe lang duurt het?

We hebben maximaal 8 weken nodig om uw aanvraag af te handelen, gerekend vanaf het moment dat wij de aanvraag hebben ontvangen. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Tot alle informatie compleet is, ligt het proces stil. Daarom tellen wij deze tijd bij de doorlooptijd (van 8 weken) op.

Hoe werkt het?

U kunt uw aanvraag indienen via info@flevoland.nl

Als we uw aanvraag hebben ontvangen:

  • krijgt u van ons een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is;
  • beoordelen we uw aanvraag en toetsen deze aan de wettelijke eisen

Aan deze ontheffing zijn kosten verbonden, zogenaamde leges. De hoogte van de leges staan in de Legesverordening Flevoland.

Laatst aangepast: 02-02-2023