Omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit voor gewone dwergvleermuizen in verband met sloop en nieuwbouw aan de Nimrodstraat 12 t/m 32 in Tollebeek

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op basis van artikel 5.1 lid 2 onder g van de Omgevingswet voor een flora- en fauna-activiteit een Omgevingsvergunning (kenmerk 3271715) aan Mercatus hebben verleend voor het opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuizen en het opzettelijk beschadigen of vernielen van de vaste voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van gewone dwergvleermuizen in verband met de sloop en nieuwbouw woningen aan de Nimrodstraat 12 tot en met 32 in Tollebeek.

Ter inzage

Het besluit ligt vanaf 18 juni 2024 tot en met 30 juli 2024 digitaal ter inzage. 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van deze brief schriftelijk bij ons bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en voorzien van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Download

Besluit

pdf - 166,54 kB
Open de pdf
Download

Vergunningaanvraag

PDF - 1,41 MB
Open de PDF
Download

Activiteitenplan

PDF - 6,25 MB
Open de PDF
Download

Ecologisch onderzoek

PDF - 5,52 MB
Open de PDF