Ontwerp vierde wijziging van de Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport

Provincie Flevoland is van plan een regeling te wijzigen. Hiervoor hebben Gedeputeerde Staten op 9 mei 2023 een regeling met nummer 3067124 in ontwerp vastgesteld. Met dit bericht laten wij u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U mag hierop reageren. Dit heet het indienen van een zienswijze.

Vierde wijziging

Met de ontwerp vierde wijziging van de Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport wordt een subsidiemogelijkheid in het leven geroepen voor maatregelen om de hinder en overlast van het huidig klein vliegverkeer rondom Lelystad Airport te beperken. Het ontwerp is een aanvulling op de huidige nadere regels. Na vaststelling van de nadere regels is een subsidie mogelijk voor bewoners en eigenaren van de woningen in de aangegeven gebieden rondom Lelystad Airport. De vierde wijziging geeft het gebied en de regels aan waar aanvragen aan moeten voldoen.

Reageren

De ontwerp vierde wijziging van de Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport kunt u bekijken onderaan deze pagina. Liever een papieren versie inzien? Neem dan contact met ons op. Reageren kan tot en met 13 juni 2023. Wij gebruiken de ingediende zienswijzen bij het definitieve besluit over de vierde wijziging van de Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport.

Zienswijze indienen

We ontvangen uw zienswijze het liefst via e-mail: info@flevoland.nl. Per brief reageren mag ook. Vermeld altijd het onderwerp: Ontwerp regeling vierde wijziging van de Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport. Noem ook de datum waarop u reageert, uw naam en adresgegevens. Liever telefonische uw zienswijze indienen? Maak hiervoor eerst een afspraak via telefoonnummer 0320-265 265.

Download

Ontwerp besluit

pdf - 1,36 MB
Open de pdf