Wet natuurbescherming verlenging ontheffing voor vernietiging van verblijfplaatsen van huismus bij Runderweg

Wet natuurbescherming: verlenging ontheffing voor het vernietigen van verblijfplaatsen van de huismus bij de gebouwen 4-6 aan de Runderweg te Lelystad Gedeputeerde Staten van Flevoland maken het volgende bekend:

Aanvraag

Gedeputeerde Staten van Flevoland delen mee dat zij op grond van artikel 3.1 lid 2 en 4 Wet natuurbescherming op 24 mei 2023 een ontheffing (kenmerk 2712776 d.d. 12 januari 2021) hebben verlengt van Stichting Wageningen Research te Wageningen voor het vernietigen van verblijfplaatsen van de huismus, vanwege de renovatie van daken van de gebouwen 4-6 aan de Runderweg te Lelystad. Deze ontheffing verloopt op 1 januari 2024 en wordt verlengt tot 1 januari 2027.

Ter inzage

De ontheffing ligt vanaf 25 mei 2023 tot en met 6 juli 2023 digitaal ter inzage. Om de stukken in te zien, neem contact met ons op.

Bezwaar

Tegen onze besluiten kunt u op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van verzending ervan bij ons schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaarschrift dient ondertekend en voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de inhoud of procedure, dan kunt u terecht bij provincie Flevoland.

download

Ontheffing

pdf - 90,50 kB
Open de pdf