Jan de Reus

Jan de Reus
 

Sociale media

Volg Jan de Reus op sociale media

VVD (6 zetels)
1e loco
Vervangt gedeputeerde Rijsberman

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
  • Inpassing nieuwe ontwikkelingen
  • Landschap
 • Wonen
 • Almere 2.0
  • RRAAM
  • Schaalsprong Almere
  • Handelingsperspectief
  • Fonds verstedelijking / afronding IFA
  • Verhaal van Flevoland programmalijn 1: versterken hart van de stad
  • Verhaal van Flevoland programmalijn 5: vernieuwend wonen
 • Amsterdam Lelystad Airport
  • Lelystad Airport Businesspark
  • OMALA
 • Mobiliteit
  • Infrastructuur
  • Openbaar vervoer, inclusief spoor
  • Verkeersveiligheid
  • IJsseldelta Zuid
  • Smart mobility
 • MITC
 • Personeel en organisatie
 • Bestuurlijke adviescommissie duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
 • Bestuurlijke adviescommissie mobiliteit
 • Bestuurlijke adviescommissie werkgeverszaken

Meer informatie vindt u op de website van VVD Flevoland.

Contact

Algemene vragen

Neem contact op met het secretariaat

Contact

Persvragen

Neem contact op met het secretariaat