Jan de Reus

Jan de Reus

Sociale media

Volg Jan de Reus op sociale media

5e loco
Vervangt gedeputeerde Fackeldey

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Mobiliteit (excl. regionaal openbaar vervoer)
 • Amsterdam Lelystad Airport
 • OMALA
 • Schaalsprong Almere / RRAAM
 • IJsseldelta-Zuid
 • Water
 • Sport
 • IPO BACDuurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer
 • IPO BAC Mobiliteit
 • OMALA N.V. (incl. C.V. Airport Garden City); tevens gedeputeerde Appelman

Meer informatie vindt u op de website van VVD Flevoland.

Algemene vragen

Neem contact op met het secretariaat

Persvragen

Neem contact op met de woordvoerder