Jan de Reus

Jan de Reus is gedeputeerde namens de VVD (6 zetels). Als de Commissaris van de Koning afwezig is, is Jan de Reus zijn 1e vervanger (1e loco). Verder vervangt hij Michiel Rijsberman bij afwezigheid.

Portefeuille

Meer informatie vindt u op de website van VVD Flevoland.

 

Nevenfuncties, ambtshalve

  • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Mobiliteit van het Interprovinciaal Overleg
  • Lid Bestuurlijke Adviescommissie Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling en Waterbeheer van het Interprovinciaal Overleg
  • Vertegenwoordiger namens aandeelhouder provincie van OMALA N.V. (inclusief C.V. Airport Garden City)
  • Bestuurslid Amsterdam Airport Area (AAA)

Persoonlijke, onbetaalde nevenfuncties

  • Lid Algemeen Bestuur Bestuurdersvereniging VVD

Persoonlijke, betaalde nevenfuncties

  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Zorgfix te Almere