Lelystad Airport

De ontwikkeling van Amsterdam Lelystad Airport is een nationale opgave. Het Rijk besluit over de openstelling van Lelystad Airport voor groothandelsverkeer. Door de groei in niet-mainport gebonden vliegverkeer van Schiphol te laten opvangen door de luchthavens van Lelystad en Eindhoven, kan Schiphol worden ontlast. Hierdoor kan Schiphol haar mainportfunctie versterken en verstevigen we de internationale concurrentiepositie van Nederland. De doorgroei van Amsterdam Lelystad Airport vormt ook een belangrijke economische impuls voor de regio. Daarbij bewaakt de provincie een goede inpassing in de leefomgeving met oog voor de gezondheid en milieuaspecten. U leest in dit dossier meer over de groei van Amsterdam Lelystad Airport.

Besluitvorming openstelling Lelystad Airport voor groothandelsverkeer

De Tweede Kamer heeft de besluitvorming over de openstelling van Lelystad Airport voor groothandelsverkeer controversieel verklaard. Dit betekent dat het demissionaire kabinet geen besluit neemt over Lelystad Airport en het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer komt als een nieuw kabinet is aangetreden. In 2022 werd aangekondigd dat het kabinet niet eerder dan in de zomer van 2024 een besluit zou nemen over de toekomst van Lelystad Airport.

Coalitieakkoord provincie Flevoland

Het openstellen van Lelystad Airport hangt af van landelijke besluitvorming. Wij zien de economische voordelen bij het openstellen van de luchthaven. Vooruitlopend op de eventuele opening moeten de belangen van de bedrijven en inwoners van onze provincie goed worden geborgd. Wij denken dan aan de PAS-melders in de directe en indirecte omgeving, de overlast voor direct omwonenden en de goede inpassing van de vliegroutes over de gemeenten Almere, Dronten en Zeewolde. Ook verlangen we extra aandacht voor de gevolgen voor de voedselveiligheid in de directe omgeving. Om een gelijk speelveld te creëren met andere regionale luchthavens zullen de openstellingsuren gelijk moeten worden getrokken met die van de andere regionale luchthavens. Daarbij bewaken we een goede inpassing in de Flevolandse leefomgeving met oog voor gezondheid en milieuaspecten.