Het project PowerParking geeft het inzicht dat na 4-5 jaar de CO2-uitstoot is 'terugverdiend' en dat je daarna gaat besparen. De zonnepanelen leggen voor de CO2-voetafdruk het meeste gewicht in de schaal. Lees meer over de resultaten in de onderstaande publicaties.

'The effect of price-optimized charging on electric vehicle fleet emissions'

Dit paper beschrijft onderzoek naar smart charging: door het laden van elektrische auto’s te sturen, kan de prijs van het laden met 25% afnemen. De CO2-uitstoot per laadsessie kan sterk omlaag, maar op geaggregeerd niveau (alle auto’s bij elkaar genomen) is de CO2-reductie gering (1,2%).

Publicatie

'Offset Carbon Emission Accounting Methodology and Application to Solar Carport'

De TU Delft heeft diverse methoden onderzocht om de CO2-emissiereductie te berekenen en heeft de meest accurate toegepast op het PowerParking-systeem.

Publicatie