ICT-systemen kunnen het elektrisch laden slim aansturen. Dit kan verschillende doelen hebben, waaronder lokaal opgewekte duurzame energie optimaal gebruiken, piekbelasting op het energienet verminderen en/of op maximale inkomsten sturen. Hieronder vindt u vijf publicaties over slim laden.

'Off-grid solar charging of electric vehicles at long-term parking locations'

Hoe effectief kunnen elektrische auto’s geladen worden op een off grid zonne-energiesysteem (d.w.z. zonder netaansluiting) op een parkeerterrein voor lang-parkeren, met als casus Lelystad Airport?

Publicaties

'Optimized Scheduling of EV Charging in Solar Parking Lots for Local Peak Reduction under EV Demand Uncertainty'

Door slim te laden kan de piek van de energievraag afgehaald worden, maar onzekerheden in die vraag beperken de effectiviteit. Bij dit onderzoek worden onzekerheden (zoals aankomsttijden en laadbehoefte van elektrische auto’s) meegenomen in de 24-uurs prognose van de benodigde stroom. De onderzoekers vonden dat de piekbehoefte hierdoor nog verder kan afnemen.

Publicaties

'The effect of price-optimized charging on electric vehicle fleet emissions'

Dit paper beschrijft onderzoek naar smart charging: door het laden van elektrische auto’s te sturen, kan de prijs van het laden met 25% afnemen. De CO2-uitstoot per laadsessie kan sterk omlaag, maar op geaggregeerd niveau (alle auto’s bij elkaar genomen) is de CO2-reductie gering (1,2%).

Publicatie