Eduard Plate

Eduard Plate is economische geograaf en voormalig lid van de Provinciale Staten van Flevoland. Eduard werkt samen aan duurzame economische groei en toekomstige gebiedsontwikkeling; de aanpak leegstand en vastgoedtransformatie. Hij is o.a. werkzaam als centrum- en programma manager en actief in driehoek ondernemers, vastgoed, overheid. Als statenlid zette hij zich o.a. in om Flevoland aantrekkelijker te maken om te wonen, werken, ondernemen en te leven. Hij vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Aansluitend op zijn visie diende hij het initiatiefvoorstel voor de Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland in. Hiermee wil hij initiatieven uit de samenleving stimuleren en de ruimtelijke kwaliteit van Flevoland verbeteren.

Bijdrage leveren

“Flevoland is een groene en blauwe ruimte pal naast Amsterdam en de Randstad. Met ondernemende mensen uit het hele land. Daar is alle ruimte voor initiatief en innovatie in het hartje van Nederland. Daar past VIP Flevoland naadloos bij, en het is fantastisch om in de jury een bijdrage te kunnen leveren.”

Foto van Eduard Plate