Hilde Blank

Hilde Blank is stedenbouwkundige en eigenaar/partner van BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling in Rotterdam. Zij is een ruimtelijk denker die altijd op zoek gaat naar kansen en vernieuwing. Hilde heeft een drive om zaken in beweging te krijgen en mensen te activeren en te inspireren en zet zich in voor de kwaliteit van de inrichting van Nederland. Zij werkt aan complexe ruimtelijke vraagstukken, ontwerpt toekomstgerichte gebiedsperspectieven en vertaalt trends en ontwikkelingen en sociaaleconomische vraagstukken naar kansrijke voorstellen. Zo is zij op dit moment stadsbouwmeester Leiden, Ateliermeester Oostflank Haarlemmermeer en supervisor Schieoevers Delft. Hilde is voorzitter van de EFL-Stichting (Van Eesteren, Fluck & Van Lohuizen).

Ruimtelijke kwaliteit ontwerpen

Foto van Hilde Blank

“De opgaven op gebied van energie, klimaat, verstedelijking, gezondheid vragen om innovatieve oplossingen en om lef en ondernemersgeest. Flevoland is gemaakt land, pionieren zit in de genen en als het ergens kan is het daar. Aandacht voor kwaliteit leefomgeving en leefbaarheid wordt steeds belangrijker in een door verstedelijking en mobiliteit beheerste ruimtelijke ordening. Lokale initiatieven raken vaak de eigenheid van een plek, waardoor pareltjes kunnen ontstaan die mensen trots maken voor hun eigen omgeving. BVR werkt al 12 jaar aan DUIN Almere, een levend bewijs dat je ruimtelijke kwaliteit kunt ontwerpen.”